Kuhu sobitub SEO ostuteekonnal AIDA mudelis?

Aida mudel* on turunduses ja reklaaminduses kasutatav akronüüm ehk lühend lineaarseks klienditeekonna mõtestamiseks.

Klienditeekond tähendab siinkohal üldises plaanis faase alates hetkest, mil inimene saab tootest või brändist teadlikuks kuni ostuotsuse ehk tehingu tegemiseni.

Ka ostulehtrit ehk funnel'it selgitatakse tihti just AIDA näitel. AIDA tähendab:

Attention ehk teadlikkus, tähelepanu

Esimeses faasis saab inimene pakutavast teada. Siin on massideni jõudmiseks suur roll reklaamitegevustel ja mõjusaim roll suust-suhu soovitustel.

Interest ehk huvi

Teises faasis tekib inimesel huvi pakutava vastu. Ta otsib internetiotsingust teda huvitavat toodet-teenust. Tänu SEO teenuse tulemustele on talle õige lehekülg otsingus leitav.

Desire ehk soov

Inimesel tekib usaldus pakutava ja pakkuja vastu.

Action ehk tegevus

Inimesel tekib ostukavatsus, ta tutvub erinevate pakkumistega ning teeb soovitud tegevuse - internetiturunduse mõistes konversiooni, millega enamasti mõõdetakse kas päringu saatmist kodulehelt pakutava tellimiseks või ostu e-poest.

Kuhu sobitub SEO?

SEO ehk otsingumootoritele optimeerimine tabab AIDA mudelis esimest-teist faasi korraga ning läbi hea veebisisu ka kolmandat sammu.
Läbi mõtestatud veebistruktuuri ja päringutele suunamise ehk CRO lisaks ka viimast faasi.

Otsingumootoritele optimeerimine tähendab enda veebikeskkonna nähtavuse tõstmist orgaanilises ehk tasuta Google'i otsingus. Sel hetkel, kui inimene otsingumootorist enda küsimusele vastust (või probleemile lahendust) otsib, on ta juba läbinud esimese faasi.

Jääb ära (kuigi see võib olla abiks) esimese faasiga kaasnev üldine teadlikkuse tõstmine, näiteks bännerreklaamid või postituste "Boost" Facebookis koos neile kaasnevate kuludega. Nii saab läbi SEO sinu pakutavast huvitatud inimesed kutsuda oma veebilehele isegi siis, kui nad sinu brändist veel kuulnud ei ole.

Veel parem, seda just tema jaoks õigel hetkel, sest SEO ehk otsingumootoritele optimeerimine on reeglina otsija probleemi põhine, mitte niivõrd veebi brändi põhine.

*AIDA mudel - wikipedia.com, avaneb uues aknas.