Kuidas Google’i otsingus esimeseks saada?

Google'is esimeseks saamine on lihtne, aaaga mitte kerge. Selleks tuleb arvestada Google'i kui otsingumootori huviga. Tegelikult on vaja lihtsalt pakkuda piisavat väärtust oma veebis ja vormistada see otsingumootoritele meeldivaks. Protsessi ülevaatlik selgitus on SEO lahenduste lehel.

Mis on otsingumootorite huvi?

Anda otsijatele õigeid ehk kõige kasulikumaid vastuseid. See põhimõte kehtib iga otsingumootori puhul. Google, Bing, Yandex, Amazon, eBay, igasugune laotarkvara, raamatukogu veebis olev otsing jne toimivad samal põhimõttel.

Otsija sooritab otsingu, sisestades selleks mõne sõna või numbri otsingusse.

Otsingumootor teeb seejärel päringu teadaolevatesse andmetesse ja püüab nende hulgast leida otsitud asja. Või kui otsitud asja ei leidu, siis vähemalt soovitada midagi sarnast.

Mis teeb siinkohal Google otsingu erilisemaks? Google'ile on teada miljoneid lehekülgi, mille hulgast valida vastuseks näidatavaid lehekülgi.

Miljonitest ei tasu ehmuda. Eestikeelsete märksõnadega otseselt konkureerivaid ja mõnevõrra optimeeritud lehekülgi on enamikus valdkondades mõned kümned või äärmisel juhul sajad.

Seega top 10 hulka ehk esilehele ja esilehel esimeseks saamine võib võtta aega, ent ei ole väga keeruline.

Kuidas siis esimeseks saada?

Kuna otsingumootorite huvi on anda otsijatele parimaid vastuseid eespool, on ainus jätkusuutlik lahendus luua enda veebist ja lehekülgedest vastavatele märksõnadele niivõrd väärtuslikud leheküljed, et Google ei saa neid mitte märkamata ja esimeste hulgas näitamata jätta.

Kuidas esimeseks jääda?

Sisuloomele ja väärtuse loomele keskenduv optimeerimine toob head tulemused aastateks.

Kuidas lihtsalt esimeseks saada?

Mõned SEO teenusepakkujad keskenduvad rohkem välistele linkidele, kui sisu ja väärtuse loomele. Linkidega manipuleerimist ilma sisuga väärtust loomata ei saa soovitada, sest Google'i regulaarsed uuendused filtreerivad skeemitavaid lehekülgi otsingust aeg-ajalt välja.

Lõpuks tasub meeles pidada seda, et optimeerimine ei ole niivõrd Google'ile, vaid klientidele, kes kasutavad Google'i otsingut.

Üldine põhimõte on alati teha veebileht kasutajatele meeldivaks, koheselt arusaadavaks ja sisukaks

Kui veeb meeldib kasutajatele, teenib see väga tõenäoliselt ka Google'i usalduse.