SEO analüüs -> e-poe või kodulehe audit + tegevuskava

Milleks SEO analüüs?

See annab vastused kahele olulisele küsimusele:

 • Mis olukord on hetkel SEO-ga
 • Mida on samm-sammult vaja igal lehel ja veebis üldiselt teha olukorra parendamiseks?

SEO analüüs on hetkeolukorra fikseerimine koos detailsete edasiste tegevuste juhistega.

Vähegi suurema või äriliselt olulisema SEO tööd algavad alati analüüsist, millega koosneb läbi mõeldud tegevusplaan oluliste asjade parendamiseks.

Kui soovid ainult teada oma veebi põhiprobleeme, võid tutvuda konsultatsioonidega.

Et iga SEO tööriist näitab osa tervikust, koostan SEO analüüsid käsitööna, kombineerides erinevate tööriistade andmeid.

Seetõttu võtab ühe analüüsi koostamine aega sõltuvalt ees olevatest töödest 1-3 nädalat.

Tagasiside

„Silver on abivalmis, mis SEO maailmas on haruldane ja vähelevinud.

Pakub lisandväärtust lisaks tehnilisele SEO-le, kuidas kodulehte üldises plaanis paremaks muuta.

Tema analüüsid on pikad ja põhjalikud. Kasutame ise ja soovitame oma klientidele.“

Üllar Tamm

Art Media Agency

2022

Mida sisaldab SEO analüüs?

Kogu veebile kui tervikule, detailselt peale vaatamist ja seda nii tehnilisel, sisulisel kui linkide tasandil.

Toon esile mõned asjad, mis korduvad pea-aegu igas töös.

Need on:

 • Google'is leitavuse hetkeolukord
 • Tehniline SEO - leitavust takistavad tegurid
 • Tehniline SEO - veebi laadimine - kiirus, arvutis ja mobiilses seadmes
 • Tehniline SEO - veebi laadimine - maht
 • Tehniline SEO - veebi laadimine - serverile tehtavate päringute arv
 • Tehniline SEO- suunamised - olemasolu ja optimaalsus
 • Tehniline SEO - suunamised - vajalikud muudatused
 • Märksõnad - hetkeolukord
 • Märksõnad - otsitavatest märksõnadest ülevaade
 • Märksõnad - detailsed juhised nendega toimetamiseks
 • Märksõnad - võimalikul otstarbekas kasutus, et mitte ebaefektiivselt luua igale üksikule märksõnale eraldi lehekülge
 • Otsingukavatsus - lehekülgede tüübid ja märksõnad
 • Tehniline SEO - veebi ülesehitus - pea- ja alamlehed ning mida arvestada
 • SEO elemendid - olemasolu ja kasutus
 • Sisu haldamine ja platvormist tulenevad piirangud
 • Konfliktid lehekülgede vahel
 • Konfliktid märksõnade vahel
 • Tehniline SEO - lingid - linkide kasutus
 • Tehniline SEO - lingid - siselingid
 • Veebiväline SEO - lingid - välislingid
 • Sisu - sisu loomine SEO-d arvestades
 • Pildid - piltide optimeeritus märksõnade tasemel
 • Pildid - piltide tehniline optimeeritus
 • Mitu sammu ette mõtlemine - kas antud platvorm ja olukord on sobivaim paari aasta soove arvestades?

Lisaks ülalolevatele tekib enamasti tähelepanekuid ja dialoogi:

 • Kasutusmugavuse osas
 • Konversioonidele optimeerimise (CRO) osas
 • Küsimused - kas ja kui, siis mida on vaja teha SEO jälgimiseks
 • Küsimused - kuidas edasi?
 • Mõningad muudatused - kuigi toon esile optimaalse, on vahel soov midagi ellu viia natuke teisel viisil

Lisaks eelnevale:

Igas projektis on natuke üllatusi ja palju rätseplahendusi

SEO analüüsi hind?

SEO analüüsi ja detailse tegevuskava hind sõltub veebist, selle keerukusest, suurusest ja mahust, jäädes enamasti vahemikku 800-4000€.

Lähtun loogikast, et igakuise töö asemel saab kiiremad tulemused kogu tegevusplaani kiirelt kätte saades, et selle alusel ise sobivas tempos toimetada.

Vahel on erilahendusel valminud väiksema veebiga rohkem ja keerukamat tööd, kui sellest suurema e-poega.

Tagan otse loomulikult analüüsijärgse toe ja olen hiljem tekkivatele küsimustele vastamiseks olemas.

SEO analüüsi tööprotsess sammudena

Et saada veebilehe rollist ja ärist aru, alustame kõnest või kohtumisest.

Võibolla on veebilehe puhul teatud kitsendused, soovid või märksõnad, mida peaksin enne analüüsiga alustamist teadma?

Sisendit teades tegelen esmalt analüüsi tehnilise osaga, seejärel sisulisega.

 

Tehnilise SEO parendused

Kuigi optimeerimisel on võtmeroll märksõnadel, loob tehniline optimeeritus eeldused märksõnadega toimetamiseks.

Tehniline SEO tähendab tehniliste takistuste kõrvaldamist, see olema veebis piisavalt heal tasemel võrreldes konkurentidega.

Tehnilise SEO vead võivad nullida sisu hea optimeerituse.

Mis on mõned enamlevinud tehnilise SEO probleemid?

 • Alustame algusest. Otsingumootorid ei pääse veebile ja lehekülgedele ligi
 • Veeb laeb ebamõistlikult aeglaselt
 • Veebi laadimise maht on ebamõistlikult suur - NB, maht ja laadimise kiirus ei ole alati omavahelises seoses
 • Automaatselt tekkivad pealkirjad on vale märgistusega
 • Siselinkide kasutus ei ole SEO mõistes hea
 • Lehekülgede ülesehitus ei ole SEO mõistes hea
 • ... .

Pakub huvi? Võta ühendust

Seejärel kaardistan veebi märksõnade hetke leitavuse

Juba avalikul veebil on mõningane SEO tegur olemas. See tähendab, et teatud leheküljed on juba mingil määral leitavad.

Neid arvestades saab enamasti olemasolevat sisu ja lehekülgi toimetada ning tulemusi saavutada kiiremini, kui olulistele märksõnadele ainuüksi uusi lehekülgi luues.

 

Teostan detailse märksõnade analüüsi

Selguvad märksõnad ja mitmed variatsioonid, millega tasub leitav olla. Valin nende olulisemad ja kõrgema ärilise huviga märksõnad ning viisid, kuidas olla leitav võimalikult paljude oluliste märksõnadega.

 

Loon veebilehele SEO mõistes parema ülesehituse kavandi

Kas oluliste märksõnadega leitavaks saamiseks on vaja muuta olemasolevaid lehekülgi? Või lisada uusi lehekülgi? Missuguseid?

E-poe puhul sorteerida või lisada kategooriaid-filtreid?

Lehekülgede struktuuri kavandis on vastus.

 

SEO analüüsi tulemuseks on 3+1 dokumenti

Enamasti valmib 3 eraldiseisvat gruppi tähelepanekuid eraldi failidesse, sest ühte faili kõike koondades on faili pika tegevuskavana keeruline jälgida.

Ükski neist ei ole mõne tööriista automaatselt genereeritud .pdf raport.

 • Tehnilise SEO tegevuskava, mis on suunatud veebi kiiruse parendamisele
 • Märksõnade analüüs ja SEO sõbralikum ülesehitus tabelina
 • Tegevuskava lehekülgede kaupa, kus on SEO tegevused ja parendused kirjas veebis olevate lehekülgede kaupa
 • Lisaks: CRO ehk päringutele optimeerimise soovituste 10+ punktiline nimekiri

 

Mis saab edasi?

Analüüs iseenesest ei ole võluvits. Maagia juhtub peale analüüsis soovitatu ära tegemist.

Peale SEO analüüsi tasub arvestada järgnevaga:

 • Enamasti on vaja kaasata arendaja muudatuste tegemiseks
 • Tehniliste probleemide olemasolul on enamasti vaja muuta veebilehekülgede kujundust
 • Tõenäoliselt muutub või täieneb veebi ülesehitus uute lehekülgedega
 • Tõenäoliselt on vaja luua märksõnadest lähtuvat sisu
 • E-poe puhul võib e-poe ülesehitus muutuda olulisel määral

SEO tulemused saabuvad mõnekuulise viitega peale õigete asjade õigel viisil tegemist.

Pakub huvi? Võta ühendust

Korduma kippuvad küsimused

Seoses SEO analüüsiga küsitakse vahel samu küsimusi. Püüan siin mõningatele neist vastata.

 

"Kas SEO analüüs on ainult automaatne ja tulemuseks PDF?"

Ei. Automaatsed auditid ei anna väga kasulikku infot, sest tööriistal on puudu tervikpilt ja märksõnade taju.

90% SEO analüüsi tööst on käsitöö koos märksõnade analüüsi ja märksõnadest lähtuva tegevusplaani koostamisega.

Leian üsna tihti, et SEO tulemuste saamiseks on vaja lisaks sisu toimetamisele veebi struktuuri mõnevõrra muuta ja mitmed leheküljed luua nullist. Sellest võib tekkida arendajale mõningast tööd.

SEO tööriistadest tulenevad raportid näitavad ära kogu saidi või üksiku lehekülje teatud optimeerimise aspektid - milles välja toodud asjad ei ole reeglina kõige olulisemad kõigist vajalikest tegevustest.

 

"Kas iga lehekülg peab saama märksõnale optimeeritud?"

Ei, kõik leheküljed ei pea olema SEO jaoks optimeeritud.

Vahel on leheküljel SEO mõistes toetav roll, et teisi lehekülgi nende märksõnadega edasi aidata.

Vahel on vajalik luua sisu ainult sotsiaalmeedias jagamiseks või linkide saamiseks.

 

"Kas sellele lehele soovitud märksõna on lehele parim?"

Alustame algusest - kas soovitud märksõna on see, mida Google'ist otsitakse?

Üsna tihti soovitakse optimeerida mõni leht märksõnale, mis on majasiseselt kasutusel või meeldib endale, aga sellisel kujul kliendid ei otsi.

Otsitavad märksõnad selguvad märksõnade analüüsist.

 

"Mida tähendab otsingumootorisõbralikkus?"

Mida tähendab otsingumootorisõbralikkus? Paljud sisuhaldussüsteemid ja pluginad on kirjeldatud kui "otsingumootoritele sõbralikud".

Mida sellest arvata?

Otsingumootori sõbralikkus on eeldus, mitte tulemus

Otsingumootoritesõbralik veebileht või plugin tähendab seda, et neil ei ole tehnilisel tasemel probleeme, mis takistavad Google'i otsingus või teistes otsingutes leitavaks saamist.

Otsingumootorid saavad neist aru, kui neile lisada optimeerimiseks vajalik ja märksõnadest lähtuv sisu.

Hea positsioon otsingus kui tulemus

Tulemust, head kohta otsingus otsingumootorisõbralik sisuhaldustarkvara (nagu WordPress) või pluginad ise-enesest ei paku.

Otsingumootorisõbralike asjadega otsingus hea koha saavutamiseks on vajalik märksõnade tuvastamine, sisu loomine ja leheväline SEO ehk linkide loomine.