SEO monitooring (Tulemuste ja olukorra jälgimine)

Milleks SEO monitooring? Monitooring, teisisõnu jooksev tulemuste jälgimine või levinud sõnastust kasutades, jooksev SEO haldus on regulaarsed andmete ülevaatused ja raporteerimine, mis annab infot kolme olulise asja kohta:

1. Millal on taas vaja SEO töödega tegeleda?

Olles SEO ühekordse tööna põhjalikult korda teinud, on madalama konkurentsiga valdkondades mitmed kuud, võibolla isegi pool aastat, aasta, ... mureta. Sel ajaperioodil piisab teadlikult SEO tulemuste jälgimisest.

2. Millal läheb mõni konkurent meist SEO osas mööda?

Ühel hetkel liiguvad konkurendid oma veebist mööda.

  • Millal see juhtus?
  • Kes selleks on?

See info tuleb monitooringust mugavalt kätte ja oluliselt täpsemini, kui enamlevinud SEO tööriista Ahrefs.com odavaima paketi andmete alusel - Ahrefs.com märksõnade andmed võivad olla üle kuu vanad.

3. Google'i algoritmidest põhjustatud märksõnade liikumise eristamine muudest põhjustest.

Monitooringu jooksul kogutud andmete alusel saab hinnata, kas ootamatud liikumised märksõnades on põhjustatud Google'i enda poolt, või ainult teatud veebilehtede poolt.

Kui on ootamatuid liikumisi ja andmeid, saab nende alusel planeerida järgmiseid SEO töid.

Lisaks eeltoodule soovitakse vahel jälgida ühte-mitut järgnevatest asjadest:

  • Konkurentide märksõnad
  • Tekkivad / kaotatud lingid
  • Brändi mainimised veebis

Oluline on teada, et monitooring kui töö on SEO töödest üks olukorda hindav tööde osa.

Selles ei sisaldu SEO tööd, mis hõlmavad sisuloomet, tehnilist optimeerimist, ... . Sisulise SEO tööd on võimalik kokku leppida igakuiselt või ühekordselt.

SEO monitooringu hinnastamine

Monitooringu hind kuus on fikseeritud ja sõltub tööde mahust.