SEO teenused ja hind (2020)

Tutvu SEO teenuse võimalustega ja huvi korral võta ühendust.

Annan sel leheküljel ülevaate kodulehe optimeerimise ehk SEO erinevatest tahkudest ning ka SEO ligikaudsest hinnaklassist.

SEO tulemused tulevad lehesisese ja lehevälise SEO harmoonias - ainiti tehnilise või lehesisese või lehevälise SEO korrastamine reeglina ei too lehekülge otsingus tippu.

Tegutsen ennekõike Eesti turul ja eestikeelsete veebikeskkondadega. Olen viie aasta jooksul otsingus esimeste sekka aidanud sadu märksõnu.

Google Analytics'i ekraanipilt 2017. sügisel valminud mgk.ee veebileheküljest. Teostasime SEO täisteenuse koos sisu planeerimisega. Vaata lähemalt tehtud töö loost, mis avaneb uues aknas. 2 aastat hiljem on veebikeskkond kenasti otsingus oluliste märksõnadega leitav.

Oluline teada: SEO tulemused tulevad lehesiseste ja leheväliste tegevuste sünergias

SEO vundament on lehesisesene optimeerimine. Enda veebikeskkonnas toimetamine on lihtsam kui lehevälise SEO strateegia elluviimine.

Ent vähegi konkurentsitihedamas valdkonnas ei aita ainult lehesisene kodulehe optimeerimine veebikeskkonda teiste samasuguste hulgast märgatavalt ettepoole, sest ka konkurentidel on lehesisene SEO korras.

Lehevälise SEO tulemusel tekkiv otsingumootoritepoolne usaldus on sellisel juhul kaalukausiks, mis aitab veebi otsingus ettepoole.

Tasub teada, et SEO on alati rätseplahendus.

Eestikeelset SEO'd ega sisuloomet ei saa tänu eesti keele käänetele ning paljude sõnade mitmetähenduslikkusele automatiseerida.

SEO teenuse sammud on reeglina:

 1. Esmalt lehesisese SEO analüüs ehk audit algolukorra fikseerimiseks
 2. Lehesisese SEO tööd
 3. Seejärel lehevälise SEO strateegia koostamine
 4. Lehevälise SEO strateegia ellu viimine

SEO hind ja tööde kestvus

SEO tööde kestvus väiksema, kuni 10 toodet-teenust pakkuva veebilehe või e-poega on reeglina 4-6 kuud.

Soovitatav eelarve kogu perioodi peale on ~400-700€ kuus.

Väiksema lahendusena saan aidata märksõnade analüüsi ja/või SEO konsultatsioonidega - info lehekülje lõpus.

SEO lahendused juba tegutsevatele veebilehtedele ja e-poodidele

Kodulehe optimeerimise terviklahendus

Terviklahendus tähendab, et kannan hoolt algusest lõpuni kogu SEO strateegia elluviimise eest.

 • Kõik algab veebis pakutavate teenuste või toodete tutvumisest
 • Just selle veebikeskkonna ja äri eeliste mõtestamisest

 

 • Esmalt lehesisese SEO tegevused
 • Seejärel loovad lehevälised SEO tegevused veebikeskkonnale autoriteedi
 • 4-6 kuu lõikes tuleb märgatav otsinguliikluse kasv

Kui arvutiga toimetamine ei ole just meelistegevus, saad SEO teenuse täislahendusega keskenduda oma põhitegevusele.

SEO algab alati lehesisestest töödest:

 • Esmalt lehesisese SEO audit ehk analüüs
 • Märksõnade analüüs
 • Struktuuri ja/või sisu ülesehituse muutmine
 • Auditiga leidud kitsaskohtade parendamine
 • Vajadusel jooksvad konsultatsioonid

Seejärel lehevälised tööd:

 • Lehevälise strateegia koostamine
 • Lehevälise strateegia ellu viimine

Soovid abi SEO terviklahendusega? Võta ühendust.

Terviklahenduse soovitatav eelarve kogu 4-6 kuulisele perioodile on ~400-700€ kuus. Täpne maht sõltub veebilehest või e-poest, pakutavate teenuste-toodete hulgast, eesmärkidest.

Lehesisene ehk onsite' SEO

Kui oled mõelnud: "Keegi võiks veebilehe või e-poe SEO üle vaadata", on tõenäoliselt lehesisese SEO analüüs vastus sellele mõttele.

SEO teenus ning kõik SEO tegevused algavad alati lehesisese SEO analüüsist ehk auditist.

 • Tutvun pakutavate toodete-teenustega selle mõistmiseks
 • Fikseerin veebikeskkonna hetkeolukorra
 • Fikseerin hetke leitavuse märksõnadega
 • Kirjutan välja kriitilisemad probleemid ja võimalused nendega tegelemiseks
 • Osutan välja pikas plaanis vajalikud SEO tegevused

Mis tagab jätkusuutliku SEO?

Pikas plaanis jätkusuutlik lähenemine on seada alati külastajale antav väärtus esikohale ning planeerida-toimetada veebisisu otsingumootorite jaoks.

Seetõttu on SEO põhitegevus reeglina sisu mõtestamine ja loomine. Tehnilised aspektid on võrreldavad tehniliselt piisavalt hea riiuli ehitamisega, kuhu asetada sisu. Olulised, aga sisu on olulisem.

Lehesisese SEO hulka kuulub:

 • Veebikeskkonna tehnilise SEO analüüs
 • Veebikeskkonna sisulise SEO analüüs
 • Edasiste vajalike tegevuste välja osutamine
 • Vajadusel analüüsiga leitud kitsaskohtade lahendamine
 • Valdkonna märksõnade analüüs
 • 500 sõna mahus sisuloomet meta elementide, tiitlite, kriitiliste kohtadega tegelemiseks
 • 1x SEO konsultatsioon

Lisavõimalused:

 • Sisuloome soovitud mahus
 • Sisustrateegia loomine

Soovid kaasa mõtlemist lehesisese SEO suunal? Võta ühendust.

Lehesisese SEO analüüsi koostamine koos konsulatsiooniga olukorra selgitamiseks on eraldiseisev projektitöö.

Analüüsiga leitud kitsaskohtade parendamine (arendustööd, sisuloome, vm) on enamasti tunnitöö, väiksema veebi puhul 4-20h.

Leheväline ehk offsite' kodulehe optimeerimine

Leheväline optimeerimine aitab luua veebikeskkonnale autoriteeti väliste viidete kaudu.

Autoriteetsemad veebikeskkonnad tulevad otsingus kõrgemal kohal välja, mis tähendab rohkem külastusi ning rohkem päringuid.

 • Enamik lehevälise SEO tegevusi keskenduvad välislinkide ehk backlink'ide hankimisele
 • NB! Lehevälise SEO alla kuulub kogu sisuturunduse ja kõikvõimalike partnersuhete strateegia

Leheväline SEO järgneb alati teise faasina heale lehesisesele SEO'le. Lehesisese ja lehevälise SEO teostus paralleelselt on võimalik, ent sel juhul läheb tööde maht korraga üsna suureks.

Reeglina, mida paremal tasemel on lehesisene SEO, seda vähem välislinke on veebile või e-poele vaja hankida ning seda lihtsamalt-soodsamalt saab lehevälise SEO'ga hakkama.

Lehevälise SEO teenuse hulka kuulub kindlasti:

 • Valitud konkurentide SEO linkide analüüs
 • Linkide analüüsi tulemuste mõtestamine tegevusplaaniks
 • Tegevusplaani jagamine väikesteks, loogilisteks, tehtavateks sammudeks
 • SEO konsultatsioon

Lehevälise SEO hulka võib kuuluda:

 • Kogu veebivälise sisu SEO analüüs - selguvad mitmed originaalsed võimalused linkide saamiseks

Soovid kaasa mõtlemist lehevälise SEO suunal? Võta ühendust.

SEO hinnast: Lehevälise strateegia koostamine on eraldiseisev projektitöö.

Strateegia alusel tööde teostuse kestvuseks on 4-6 kuud, hinnaklass sõltuvalt mahust 400 - .... € kuus.

Märksõnad, sisu ja struktuur

SEO märksõnade analüüsiga aitan alati soovitud eesmärgi nimel. Faktist, et tabelis on trobikond märksõnu, ei ole erilist kasu.

Mis nendega edasi teha?

Otsitavate märksõnade võtmes on vaja ka pakutav toode-teenus lahti mõtestada. Seejärel luua otsijatele tegelikult kasulikku ning märksõnadele (ehk otsinguteemadele) vastavat sisu, samas vältides konflikte lehekülgede vahel.

Kui veebi lehekülgede struktuur ei ole optimaalne, on vaja luua SEO mõistes pädevam struktuur. See tähendab võimaluste leidmist, kuidas kasutada märksõnu võimalikult efektiivselt, arvestades prioriteete ja võimalusi sisu loomiseks.

Märksõnade analüüs sisaldab:

 • Pakutava tootest või teenustest aru saamist: mis, kellele, miks, nüansid
 • Seejärel tegelikult otsitavate märksõnade leidmist
 • Märksõnade sorteerimist vastavalt olulisemale - konkurentsile, otsingukavatsusele vm.

Ülevaatele märksõnadest lisandub (-vad):

 • Veebile või e-poele struktuuri loomine
 • Blogi või sisulehtede planeerimine
 • Sisu loomise juhend
 • Vajadusel sisutekstide loomine

Soovid paremini mõista end avaldkonna märksõnu ja tegutseda SEO mõistes targalt? Võta ühendust.

Hinnaklass veebilehe puhul: 350 - 1100€. E-poe puhul sõltub otseselt mahust.

SEO teenused arendusfaasis veebilehtedele ja e-poodidele

Parim aeg SEO'ga tegelemiseks on arendusfaasis

Algusest peale SEO teenuse abil õigeid asju õigesti teha on kõige kuluefektiivsem.

SEO'd mõjutavad enne märksõnadest rääkimist muuhulgas:

 • Hea serveriteenuse valimine
 • Veebilehe ülesehitus ja struktuur
 • Plaanitava sisu mõtestamine erinevateks (märksõnadega otsitavateks) teemadeks

Aitan algfaasis veebi või e-poodi:

 • Pakutava toote või teenuste mõtestamisega SEO mõistes
 • Veebile või e-poele struktuuri loomisega
 • Valdkonna põhjaliku märksõnade analüüsiga
 • Sisu loomise juhendamisega
 • Vajadusel sisutekstide loomisega
 • Vastustega konkreetse projekti SEO küsimustele

Soovid abi uue veebi või e-poe planeerimisel? Võta ühendust.

SEO planeerimise hinnaklass veebilehe puhul on 450 - 1300€. E-poe puhul sõltub otseselt mahust.

SEO konsultatsioonid

Üks-ühele SEO konsultatsioonid Tallinnas

Aitan sul paremini mõista SEO'd ja Eesti internetis tegelikult toimivaid SEO tegevusi.

SEO kohta leidub rikkalikult õppematerjale, ent kõik näited ei ole alati üks-ühele Eesti turul rakendatavad või tekitab mõni selgitus, loogika, termin küsimusi, et kuidas seda siis tegelikult mõista.

Erinevalt päevapikkustest ja infokiiretest grupikoolitusest keskendun just sinu veebiga tekkinud kodulehe optimeerimise küsimustele.

Aitan eristada olulist kõigest muust ning selgitan tehnilisi asju mittetehniliselt ja arusaadavalt.

Optimeerimine otsingumootoritele on tegelikult lihtne, aga üsna töömahukas just detailide osas.

Konsultatsioonide vormis võin aidata näiteks:

 • Saada vastused SEO küsimustele just valitud veebilehe näitel
 • Mõista soovitud (või segadust tekitavaid) SEO aspekte
 • Mõtestada Google Analytics'it ja veebilehte SEO vaatenurgast
 • Mõista SEO tööriistu - mis on esmavajalikud ja miks?
 • Mõtestada veebitekstide loomist ja/või SEO toimetamist

Üheks kohtumine kestab reeglina ~2-3h, mille käigus loodetavasti saab pea heas mõttes SEO osas "pulki täis" ning järgmiseks paariks nädalaks on olulised tegevused kaardistatud.

Seniste kogemuste põhjal eeldab SEO täislahenduse selgitamine 3-4 kohtumist paarinädalaste vahedega ja mõningast vahepealset suhtlust. Seejärel oskad enda veebi optimeerida ise heal tasemel - või siis olla teadlik tellija.

Konsultatsioonid lepime kokku meilitsi.

Kokkuvõtteks

Lehesisene SEO on väärtuse loomine külastajate ja otsingumootorite jaoks

SEO teenuste lehesisesed tööd jagunevad väga üldises plaanis omakorda:

 • tehniliseks
 • ja sisuliseks

Tehniliste SEO tööde eesmärk on esmalt teha veebilehed takistusteta otsingumootorite poolt leitavaks, seejärel viia lehed vastavusse optimeerimise parimate tavadega.

Hea tehnilise SEO'ga veebikeskkond on võrreldav riiuliga, mis ei pea saama perfektne, vaid piisavalt hea, et kanda probleemideta sisulisi lehekülgi - tegelikku väärtust külastajatele ja otsingumootoritele.

SEO sisulisteks töödeks on tegelikult inimestele kasuliku sisu loomine, mida on vaja planeerida ja vormindada otsingumootorite jaoks.

Sisuloome SEO tööde hulka kuulub korrektse lehekülgede struktuuri loomine, pealkirjade, tekstide korrektne markeerimine koos strateegiliselt valitud märksõnadega.

Oma roll on ka korrektselt seadistatud Google'i kontodel ja veebisisestel viidetel.

Leheväline SEO on lehesisesele väärtusele omakorda usaldusväärsuse loomine

Leheväliste SEO tööde eesmärgiks on tekitada enda veebikeskkonnale piisav usaldusväärsus otsingumootorite silmis.

Järk-järgult lehele välisviiteid saades tekib veebilehele autoriteet, mille enamlevinud mõõdik on Moz DA ehk domeeni autoriteet.

Seda saab lihtsuse huvides tõlgedada kui otsingumootorite usaldust antud lehekülje vastu.

Usaldusväärsemad veebilehed on otsingutulemustes eespool.

Lisahüvena tulevad usaldusväärsematesse veebikeskkondadesse lisatud leheküljed otsingus märksa kiiremini esile kui uhiuues veebikeskkonnas.

SEO edu valem: Piisav väärtus enda veebilehekülgedel + otsingumootorite usaldus = hea leitavus otsingus. Lihtne!