SEO teenused – millest alustada?

Soovid veebilehe või e-poega otsingus leitavam olla? Tutvu SEO lahendustega ja võta ühendust.

Tegutsen ennekõike Eesti turul ja eestikeelsete veebikeskkondadega. Olen viie aasta jooksul otsingus esimeste sekka aidanud sadu märksõnu.

[ Lehekülg on täiendamisel ]

Google Analytics'i ekraanipilt 2017. sügisel valminud mgk.ee veebileheküljest. Teostasime SEO täisteenuse koos sisu planeerimisega. Vaata lähemalt tehtud töö loost, mis avaneb uues aknas.

SEO tulemused tulevad lehesiseste ja leheväliste tegevuste sünergias

SEO vundament on lehesisesene optimeerimine. Enda veebikeskkonnas toimetamine on lihtsam kui lehevälise SEO teostus.

Ent vähegi konkurentsitihedamas valdkonnas ei aita ainult lehesisene SEO veebikeskkonda teiste samasuguste hulgast märgatavalt ettepoole, sest ka konkurentidel on lehesisene SEO korras.

Lehevälise SEO tulemusel tekkiv otsingumootoritepoolne usaldus on sellisel juhul kaalukausiks, mis aitab otsingus ettepoole.

1. Lehesisene SEO on väärtuse loomine külastajate ja otsingumootorite jaoks

SEO teenuste lehesisesed tööd jagunevad väga üldises plaanis omakorda:

 • tehniliseks
 • ja sisuliseks

Tehniliste SEO tööde eesmärk on esmalt teha veebilehed takistusteta otsingumootorite poolt leitavaks, seejärel viia lehed vastavusse optimeerimise parimate tavadega.

Hea tehnilise SEO'ga veebikeskkond on võrreldav riiuliga, mis ei pea saama perfektne, vaid piisavalt hea, et kanda probleemideta sisulisi lehekülgi - tegelikku väärtust külastajatele ja otsingumootoritele.

SEO sisulisteks töödeks on tegelikult inimestele kasuliku sisu loomine, mida on vaja planeerida ja vormindada otsingumootorite jaoks.

Sisuloome SEO tööde hulka kuulub korrektse lehekülgede struktuuri loomine, pealkirjade, tekstide korrektne markeerimine koos strateegiliselt valitud märksõnadega.

Oma roll on ka korrektselt seadistatud Google'i kontodel ja veebisisestel viidetel.

2. Leheväline SEO on lehesisesele väärtusele omakorda usaldusväärsuse loomine

Leheväliste SEO tööde eesmärgiks on tekitada enda veebikeskkonnale piisav usaldusväärsus otsingumootorite silmis.

Järk-järgult lehele välisviiteid saades tekib veebilehele autoriteet, mille enamlevinud mõõdik on Moz DA ehk domeeni autoriteet.

Seda saab lihtsuse huvides tõlgedada kui otsingumootorite usaldust antud lehekülje vastu.

Usaldusväärsemad veebilehed on otsingutulemustes eespool.

Lisahüvena tulevad usaldusväärsematesse veebikeskkondadesse lisatud leheküljed otsingus märksa kiiremini esile kui uhiuues veebikeskkonnas.

SEO edu valem: Piisav väärtus enda veebilehekülgedel + otsingumootorite usaldus = hea leitavus otsingus. Lihtne!

SEO teenuse etappide kirjeldus detailsemalt

1. Algolukorra kaardistamine

Tööde alustamine algab SEO analüüsi ehk auditiga olukorra kaardistamisest.

Kas veebikeskkond vastab SEO parimatele tavadele? Kas seal on juba vajalikul sisu, mida otsingus esile tuua? Kuidas on lood lehe autoriteediga ehk otsingumootorite usaldusega?

Enamikel juba eksisteerivatel veebilehtedel on mõningane kombinatsioon nii lehesisesest väärtusest kui lehevälisest usaldusest. Analüüsiga selgub, kuhu edaspidi tulemuste saamiseks fookus suunata.

2. Lehesisene "On-Page" SEO

Lehesisesed SEO tööd on vundament lehe leitavuse parandamiseks ja leheväliste töödega alustamiseks.

Vastavalt tegelikult otsitavatele märksõnadele on vaja luua veebilehele SEO mõistes pädev ülesehitus, seejärel vastavatel teemadel konkurentidest paremat, selgemat sisu.

Ennekõike pikem ja detailsem otsingumootoritele vormindatud sisu teeb veebilehe soovitud märksõnadega leitavaks.

Otsingus esilehe esimesse poolde liikumiseks on 99% juhtudest vaja panustada ka lehevälisele SEO-le.

3. Leheväline "Off-Page" SEO

Lehevälise SEO olulisim töö on proaktiivne linkide hankimine - ainult lehesisesed asjad korda tehes ja ootama jäädes imesid ei juhtu.

 • Mida rohkemad kvaliteetsed veebilehed Sinu lehest räägivad, seda paremini Sinu lehel läheb.
 • Välised lingid aitavad hea sisuga ehk piisava sisulise väärtusega veebilehed vastavate märksõnadega otsingus ettepoole.

Tõeline konkurentsieelis tuleb siin ettevõtte olemasolevate ressursside kaardistamisest ja SEO mõistes nutikast kasutamisest.

Kõik mida saad sina lihtsalt osta või kergelt kopeerida, on samamoodi kättesaadav ka konkurentidele.

Seetõttu tasub teha ja eelistan teha leheväliseid töid kliendiga koostöös, osaliselt teostades ja osaliselt olles konsultandi rollis.

4. Jooksev tulemuste analüüs

Seadistan algusest peale märksõnade positsioonide jälgimise ning hoian ka peale meie koostöö lõppu tulemustel silma peal.

Peale lehesiseste tööde korrektset teostamist ja leheväliste tööde alustamist on tulemused näha uhiuue veebilehe korral 3-6 kuu jooksul.

Juba varem olemasolnud veebilehele on tekkinud mõningane otsingumootorite usaldus ja seetõttu tulevad ka tulemused kiiremini, tavaliselt 1-4 kuu jooksul.

SEO teenused jagunevad

 

Arendusfaasis SEO vundamendi loomine

Veebilehe või e-poe arendusfaas on parim aeg SEO planeerimiseks ja teostamiseks.

Saan abiks olla mõnega järgnevast või täislahendusega.

 • Valdkonna märksõnade analüüs
 • Algse visiooni hindamine
 • Veebikeskkonna struktuuri ehk ülesehituse loomine
 • Sisu loomise juhend
 • Sisuloomise konsultatsioonid
 • Google'i kontode korrektne seadistus

 

SEO lahendused juba tegutsevatele veebikeskkondadele

SEO konsultatsioonid - vaata lähemalt.

 

Lehesisese SEO moodul võib sisaldada mõnda järgnevast või terviklahendust.

 • Valdkonna märksõnade analüüs
 • Seniste märksõnade leitavuse kaardistamine
 • Tehnilise hetkeolukorra kaardistamine
 • Meta elementide - tiitlite, meta kirjelduste ja pealkirjade olukord
 • Hinnang veebilehe ülesehitusele
 • Vajadusel ülesehituse ehk struktuuri täiendamine või muutmine
 • Sisu loomise juhend
 • Sisuloomise konsultatsioonid
 • Google'i kontode korrektne seadistus
 • Kasutuskogemuse (UX) tüüpvigade välja osutamine koos võimalustega parendamiseks

Leitud vigade parendamist ja vajaliku sisu loomet.

 

Lehevälise SEO moodul koosneb alljärgnevast:

 • 3 konkurendi linkide analüüs
 • Lehevälise SEO strateegia koostamine
 • Ettevõttesiseste ressursside kaardistamine
 • Ettevõtteväliste ressursside kaardistamine - see loob konkurentsieelise!
 • Lehevälise SEO strateegia ellu viimine
 • Lehevälise SEO jaoks sisu loomine
 • Muud vajalikud lehevälise SEO tegevused
 • Jooksev raporteerimine