Põhjalik SEO analüüs – telli kodulehe audit

Milleks on vajalik SEO analüüs ehk audit? See annab vastuse küsimusele: "Mis olukord on hetkel SEO'ga? Mida täpselt on vaja edasi teha."

Analüüs on hetkeolukorra fikseerimine koos edasiste tegevuste juhistega.

Seejärel saab teha veebis SEO mõistes õigeid asju õigel viisil, ning seeläbi viia oma veebi leheküljed otsingus esilehele.

 

SEO analüüsi tööprotsess sammudena

Et saada veebilehe rollist ja ärist aru, alustame kõnest või kohtumisest. Võibolla on selle veebilehe puhul teatud kitsendused, soovid või märksõnad, mida peaksin enne analüüsiga alustamist teadma?

Sisendit teades tegelen esmalt analüüsi tehnilise osaga, seejärel sisulisega.

 

Tehnilise SEO parendused

Kuigi optimeerimisel on võtmeroll märksõnadel, loob tehniline optimeeritus eeldused märksõnadega seostuvate lehekülgede loomiseks ja toimetamiseks.

Tehniline SEO tähendab tehniliste takistuste kõrvaldamist. See olema veebis piisavalt heal tasemel võrreldes konkurentidega. Tehnilised vead võivad nullida sisu hea optimeerituse.

Mis on mõned enamlevinud tehnilise SEO probleemid?

 • Alustame algusest. Otsingumootorid ei pääse veebile ja lehekülgedele ligi
 • Veeb laeb ebamõistlikult aeglaselt
 • Veebi laadimise maht on ebamõistlikult suur - NB, maht ja laadimise kiirus ei ole alati omavahelises seoses
 • Automaatselt tekkivad pealkirjad on vale märgistusega
 • Siselinkide kasutus ei ole SEO mõistes hea
 • Lehekülgede ülesehitus ei ole SEO mõistes hea
 • ... .

Pakub huvi? Võta ühendust

Seejärel kaardistan veebi märksõnade hetke leitavuse

Juba avalikul veebil on mõningane SEO tegur olemas. See tähendab, et teatud leheküljed on juba mingil määral leitavad.

Neid arvestades saab enamasti olemasolevat sisu ja lehekülgi toimetada ning tulemusi saavutada kiiremini, kui olulistele märksõnadele ainuüksi uusi lehekülgi luues.

 

Teostan detailse märksõnade analüüsi

Selguvad märksõnad ja mitmed variatsioonid, millega tasub leitav olla. Valin nende olulisemad ja kõrgema ärilise huviga märksõnad ning viisid, kuidas olla leitav võimalikult paljude oluliste märksõnadega.

Muide! Märksõnade analüüsi koos ülesehituse loomisega võid tellida ka eraldi.

 

Loon veebilehele SEO mõistes parema ülesehituse kavandi

Kas oluliste märksõnadega leitavaks saamiseks on vaja muuta olemasolevaid lehekülgi? Või lisada uusi lehekülgi? Missuguseid?

E-poe puhul sorteerida või lisada kategooriaid-filtreid?

Lehekülgede struktuuri kavandis on vastus.

 

SEO analüüsi tulemuseks on 3+1 dokumenti

Enamasti valmib 3 eraldiseisvat gruppi tähelepanekuid eraldi failidesse, sest ühte faili kõike koondades on faili pika tegevuskavana keeruline jälgida.

Ükski neist ei ole mõne tööriista automaatselt genereeritud .pdf raport.

 • Tehnilise SEO tegevuskava, mis on suunatud veebi kiiruse parendamisele
 • Märksõnade analüüs ja SEO sõbralikum ülesehitus tabelina
 • Tegevuskava lehekülgede kaupa, kus on SEO tegevused ja parendused kirjas veebis olevate lehekülgede kaupa
 • Lisaks: CRO ehk päringutele optimeerimise soovituste 12-punktiline nimekiri

 

Mis saab edasi?

Analüüs iseenesest ei ole võluvits. Maagia juhtub peale analüüsis soovitatu ära tegemist.

Peale SEO analüüsi tasub arvestada järgnevaga:

 • Pooleks kuni mitmeks töötunniks on vaja kaasata arendaja muudatuste tegemiseks
 • Tõenäoliselt on vaja muudatusi olemasolevatel lehekülgedel
 • Tõenäoliselt muutub või täieneb veebi ülesehitus uute lehekülgedega
 • Tõenäoliselt on vaja luua märksõnadest lähtuvat sisu
 • E-poe puhul võib muutuda e-poe ülesehitus olulisel määral

SEO tulemused saabuvad mõnekuulise viitega peale õigete asjade õigel viisil tegemist.

Pakub huvi? Võta ühendust

Korduma kippuvad küsimused

Seoses SEO analüüsiga küsitakse vahel samu küsimusi. Püüan siin mõningatele neist vastata.

"Kas SEO analüüs on ainult automaatne ja tulemuseks PDF?"

Ei. Automaatsed auditid ei anna väga kasulikku infot, sest tööriistal on puudu tervikpilt ja märksõnade taju.

Enamik SEO analüüsi tööst käsitöö koos märksõnade analüüsi ja märksõnadest lähtuva tegevusplaani koostamisega.

Tihti on vaja veebi struktuur ehk leheküljed ja nende omavaheline suhe luua nullist, ning seejärel tekib arendajale üksjagu tööd.

SEO tööriistadepoolne eksport näitab ära lehekülje teatud optimeerimise aspektid - milles välja toodud asjad ei ole reeglina kõige kõige olulisemad.

Näiteks tuleb tööriistast välja, et lehel ei ole H2 pealkirja. See on tõesti üks SEO kitsaskoht paljudes veebides. Miks täpselt? Sest pealkirjad on enamasti olulised kohad, kus kasutada lehele valitud märksõna.

Pealkirja puudumisega tegelemisest on esmalt olulisemaid küsimusi.

 • Kas see lehekülg peab saama märksõnale optimeeritud? Vahel on leheküljel SEO mõistes toetav roll, et teisi lehekülgi nende märksõnadega edasi aidata.
 • Kas sellele lehele soovitud märksõna on lehele parim? Kui lehekülg seostub Google'i jaoks muu märksõnaga, võib olla mõistlik optimeerida sellele muule märksõnale ja mõttes olevat kasutada teisel leheküljel.
 • Kas valitud märksõna on muu leheküljega konfliktis? Märksõnade konfliktid mitmete lehtede sarnase või copy-paste sisu tõttu on e-poodides üsna tavaline SEO viga. Reeglina tasub optimeerida üks lehekülg oma veebis valitud märksõnale. Mitut lehekülge optimeerides võib tekkida olukord, kus Google ei suuda tuvastada seda õiget lehekülge. Ning otsingus ei tule ükski lehekülg neist esile, või tuleb vale lehekülg.

Alles neile küsimustele vastuseid teades saab sellel lehel sellest ühest märksõna kasutamise kohast rääkida.