Personaalne SEO koolitus või konsultatsioon

Personaalne SEO konsultatsioon on hea viis saada kiirelt aimu SEO maailmast. Lähenemistest, mis toimivad just Eesti turul, just sinu veebi ja äri heaks ning on rakendatavad sinu ressursside piires.

Ise optimeerimisega toimetades on ressurssideks ennekõike oma aeg ja lisaks sellele:

 • Mõista SEO tervikut - lehesisest ja -välist SEO-st
 • Eristada olulist ebaolulisest
 • Soov luua või investeerida SEO jaoks vajalikku sisusse
 • Investeerida vajalikesse SEO tööriistadesse...
 • ... ja leida oluliselt aega kõige selle tegemiseks.

 

Kas valida üldine SEO koolitus või personaalne konsultatsioon?

Kodulehe optimeerimise koolitused annavad linnulennul üldvaate kõigist optimeerimise sammudest.

Ülevaate omamine on kindlasti hea, ent küsimused peituvad kümnetes detailides, iga valdkonna ja veebi erandites ning koolitusel toodud näidete rakendamisel omas valdkonnas, veebiga, mille on tõenäoliselt arendanud keegi teine.

 

SEO koolituste põhiprobleem

Olen ise märganud 1-päevastel SEO koolitustel, et koolituspäeval võetakse läbi väga palju materjali korraga.

Mõned päevad hiljem lõpuks enda veebilehega tegelema hakates ei pruugi kõik sama värskelt meeles olla. Tõenäoliselt on tekkinud uusi küsimusi.

Kuigi SEO koolitusi ja kursuseid on mitmeid, on nii neis kui erinevate tööriistade andmetes palju vasturääkivusi.

 • Üks tööriist märgib punaseks, et on vaja teha just seda.
 • Teine koolitaja ütleb, et tasub teha toda.

Kusjuures mõlemal on teatud juhtudel õigus, või on kolmas lahendus mõistlikum.

Erinevad soovitused ja koolitajate, tööriistade kasutatav erinev terminoloogia võivad tekitada oluliselt segadust.

Saa vastused just sinu küsimustele

Konsultatsiooniga püüan anda vastused just sinu küsimustele, seal, kus hetkel SEO osas oled.

Et elu oleks huvitavam, saab SEO jagada eraldi osadeks ja igaühena neist tegeleda eraldi.

Kõik need vajavad SEO osas tähelepanu. Küsimus, kuhu rõhku panna, sõltub veebist, valdkonnast, konkurentsitasemest.

 1. Sisuline SEO ehk sisu halduse tasemel optimeerimine - Märksõnad ja SEO sisu loomine. Enamik konsultatsioone katab just seda teemat.
 2. Tehniline SEO oma veebis - sisuhalduse välised tehnilised vead ja veebi ülesehitus võivad nullida või oluliselt takistada sisu ja märksõnatööga tulemuste saavutamist. Tehniline osa on alati soovitatav enne sisu tegemist üle vaadata.
 3. Leheväline SEO - lingid, lingid. Linkidega töö hõlmab SEO sisuloomet, millele lisandub töö lingitööriistade ja linkide hankimisega.
 4. Vajadusel lokaalne SEO - Google Maps ja äriprofiil.

 

SEO konsultatsioonide hind

SEO konsultatsiooni hind on 80€ tund.

Enim väärtust saad siis, kui vastad enamikule all jaatavalt.

 • oled valmis investeerima 3-8h oma aega konsultatsioonidesse paari nädala kuni kuu jooksul
 • saad pühenduda SEO tegemisele järjepidevalt paar tundi päevas
 • oled varasemalt läbinud mõne üldise SEO koolituse, saanud sealt algteadmised
 • sul on tekkinud konkreetsed küsimused seoses oma veebi optimeerimisega
 • orienteerud juba oma sisuhaldussüsteemis hästi

WordPressi näitel tähendab see oskust sisu, ja pealkirju muuta oma veebi kujundust arvestavalt kõigil lehekülje tüüpidel, sealhulgas kategooriatel ja siltidel.

WordPressi halduse algkoolitus SEO konsultatsioonide raames võib olla vajalik, aga kas see on parim ajakasutus?

 • oled proovinud mõnda SEO tööriista ja selle alusel on tekkinud küsimusi.
 • oled valmis oma töövahenditesse ise investeerima lähikuudel üle 100€ kuus.

Igakülgseks optimeerimiseks vajalike tööriistade komplekt, sõltuvalt nende valikust, maksab üle 200€ kuus.

Tasuta tööriistad ei ole ajaefektiivsed ja nendega ei saa kõiki vajalikke andmeid, mida korrektselt tõlgendada, et teha otsuseid.

 

Kui ülaltoodust enamik ei ole võimalik, siis on ajaefektiivsem tellida SEO täisaudit.

Täisauditi raames kirjutan välja kõik vajalikud tegevused ja selgitan leide, vajadusel näitan kasutatava sisuhaldussüsteemi haldust vajalikul tasemel.

Näide tiitlite-metade haldamisest.

Üks asi on teada, mis on tiitlid ja metad.

Teine, et kuidas neid oma veebis hallata. Erilahendusel valminud veebides ei ole alati neid lahtreidki... ja tuleb kas pöörduda arendaja poole, või toimetada nende lahtrite väliste nippidega...

Kolmas, mis märksõnu iga lehekülje tiitlis-metas kasutada.

Neljas, kas see lehekülg, mida soovid optimeerida, on antud märksõnadele parim lehekülg?

Viies, keegi peaks märksõnade ümber mõtteka, otsijat kõnetava teksti kirjutama. Mida kirjutada? Mil määral on tiitlite-metade pikkus oluline?

Ning need küsimused olid seotud vaid sisulise SEO ühe osaga - tiitlite ja metaga.

Mis siis, kui SEO konsultatsioonist ei ole kasu?

Kui leiad, et sa ei saa mõttevahetusest algusest peale väärtust, jääb ka arve esitamata.

Olen kindel, et suudan vajaliku SEO teooria edasi anda loogiliste kildudena just vajalikul hetkel.

Sinu poolele jääb asjade tegemine. Seega võid juba ette planeerida iga konsultatsioonitunni kohta vähemalt sama palju iseseisvat tööd.

Ma luban, et kui viid soovitused ellu, saad endale oluliste märksõnadega paremini leitavaks.

Tagasiside

"Silveril on haruldane oskus mahukast teemast lühikese ajaga terviklik pilt luua.

Tema sõbralikkus andis julguse esitada ka võhiklikke küsimusi.
Kindlasti soovitan tema individuaalset SEO-konsultatsiooni inimestele, kes kirjutavad veebi tekste või tellivad neid kliendina."

Kristel Kont

SEO sisuloome konsultatsioonid, 2020

Pakub huvi? Võta ühendust