Valminud töödest

Ehitusvaldkonna veebilehe SEO optimeerimine, otsinguliikluse kasv üle 1600%

SEO terviklahenduse ja kahekeelse veebilehe lugu, veebileht teenib 2 aastat hiljemgi SEO eesmärke