Igakuine SEO teenus

Igakuine SEO tähendab kõigi vajalike SEO tööde ära jagamist igakuisteks, sobiva suurusega sammudeks.

See sobib sulle, kui soovid SEO tegemist põhimõtteliselt pikema perioodi jooksul.

Seejuures ole teadlik, et jagades kõik SEO tegevused mitmete kuude peale võivad lasta tulemused end kauem kutsuda, kui SEO täisteenusega lühiajaliselt ja suuremas mahus toimetades.

Minimaalne igakuise SEO koostöö periood on 6 kuud.

Igakuine SEO sisaldab sarnaselt SEO täisteenusele kombinatsiooni kõigest järgnevast:

 • Ülevaadet hetkeseisust
 • Tehnilise SEO osa ülevaatust
 • Sisulise osa analüüsi
 • Märksõnade analüüsi
 • Sisuloome juhiseid ja konkreetseid näidiseid sinu valdkonnast
 • Välislinkide analüüsi
 • Selle kõige parendamiseks detailselt välja kirjutatud tegevuskava
 • Konsultatsioone mahus x tundi tegevuskava selgitamiseks
 • Kokku lepitud mahus edasiseks toeks olemine
 • Tulemuste jälgimist x kuu jooksul – edasine on võimalik kokku leppida igakuiselt.

Ning lisaks:

 • +  Projektijuhtimist mahus x tundi, et tehtavat kordineerida
 • +  Sisuloomet x mahus
 •  Muud vajalikku antud projekti teostamiseks

Igakuise SEO hind sõltub veebi/e-poe keerukusest ja mahust.

Ühte fikseeritud hinda on keeruline välja tuua, sest vahel võib väikese ent “loovalt” tehtud veebiga olla olukord palju keerulisem, kui suurema ja SEO mõistes paremini korrastatuga.

Samuti on vajalikud tegevused ja tegelikult võimalused iga veebi parendamiseks erinevad, vajades erisugust panust ja tegevusi.

Reeglina jääb igakuine SEO hinnavahemikku 800-2000€.

SEO tööde kogu eelarve jaguneb reeglina järgnevate osade vahel:

 • SEO analüüsi ja tegevuskava koostamine
 • Jooksev projektijuhtimine ja asjade kordineerimine
 • Sisuloome sõltuvalt sisulooja(te) kaasamisest
 • Panus arendusse
 • Meediaraha

Korduma kippuvad küsimused

Mitut artiklit sisaldab igakuine SEO?

Igakuise SEO tegevused on planeeritud algusest peale vastavalt konkreetse veebi vajadusele.

Üks osa tegevusplaanist on kindlasti sisuga toimetamine – kas olemasolevate lehekülgede korrastamine või uute lehekülgede loomine.

Artiklid kui sellised on üks lehekülje tüüp.

Mõnel kuul või kuudel on tõenäoliselt vaja luua mitmeid artikleid ja mõnel kuul või kuudel on oluline keskenduda teistele SEO aspektidele.

Artiklite arv sõltub veebist, valdkonnast, veebis esitletava äri prioriteetidest ja konkurentsiolukorrast.

Igakuine SEO keskendub protsessina terviklikule SEO-le, milleks on:

 • Tehniline SEO
 • Sisuloome ja märksõnad
 • Lingid

Tulemused tulevad, kui teha kogu SEO tervik piisavalt heal tasemel korda ja seda mõistlikul kiirusel.

Kas saame kokku leppida igal kuul üheainsa artikli tegemises ja nimetame selle SEO tegemiseks?

1-artikkel-kuus mahus ega meetodil ma igakuist SEO-d ei paku ega ei soovita.

Seda kahel põhjusel.

Esmalt, kui SEO tegevused piirduvad ainsa artikliga kuus või veel drastilisem, üheainsa märksõna optimeerimisega kuus, ei ole sellest enamikes valdkondades piisavalt, et näha analüütikas kuud hiljem märgatavaid tulemusi või edestada konkurente.

Teiseks, kui SEO tegemine piirdub ainult artikli(te) loomise ja minimaalse eeltööga, juhtub tihti, et artikleid luuakse vastavalt märksõnadele, millega tuleb tegelikult juba mõni olemasolev lehekülg välja. Tehakse topelt tööd, millest ei ole kasu.