Ole teadlik | Millest koosneb SEO optimeerimine? 16+ sammu

Üldises plaanis on heade SEO tulemuste jaoks vaja saada piisavalt hästi korda kõik allolevad asjad.

Kõik ei pea olema perfektne, aga tervik peab olema piisavalt hea valitud märksõnade ja konkurentsiolukorra suhtes.

Kirjeldan SEO asju järjekorras, milles nende tegemine on toonud läbi aastate paremaid tulemusi ja lisaks lubanud kõike seda võimalikult loogiliselt ka selgitada.

Minu soov on anda esmapilgul tehnilisena tunduv info edasi siin ja ka SEO töödes võimalikult lihtsalt, sinu ärile kohaselt koos konkreetsete ja tehtavate sammudega, mis toovad tulemuse.

Mitmed leheküljed väiksema konkurentsiga valdkondades, mida olen optimeerinud 2017 ja 2018, on endiselt, aasta 2022 teisel poolel endiselt oma märksõnadega Google’i top 3-s, tuues endiselt külastusi ja päringuid.

Niisiis, alustame algusest ja siis liigume SEO sammude juurde.

 

Miks SEO?

Soovid Google’i otsingu kui turunduskanali enda jaoks paremini tööle panna.

Paremini tööle panek tähendab minu kogemustel saada internetiotsingust rohkem müüki, päringuid, tellimusi või muid mõõdetavaid tegevusi (konversioone) oma veebis.

Selle toomiseks on tavaliselt 2+1 vahe-eesmärki ja üks ei välista teist. Erinevaid variante võib loomulikult rohkem olla.

 • Märksõnadega parem leitavus – oma veebi või e-poe otsingukülastuste ja müükide kasv
 • Mainekujundus – et mõttes olevat märksõna, brändi, … otsides tuleksid Google’is välja soovitud leheküljed
 • +1 – vallutada Google’i otsingus mitu kohta.

 

#1 – veebi ja äriga, äri loogikaga tutvumine

Kõik algab telefonikõnest.

Ma arvan, et turundusabi ei saa pakkuda tüüplahendusena, ilma tellija ärisse ja soovidesse natuke süvenemata.

SEO optimeerimine ei piirdu ainult üksikute märksõna kasutuse kohtadega üksikutel lehekülgedel.

Enamasti on tulemuslik SEO seotud kogu veebi tervikliku hindamisega, tööga lehekülgede gruppidega ja erinevate märksõnateemadega, veebi sisuga.

Kõik see peab lõpus sobima endale ja meeldima inimestele, kes lõpuks otsingust veebi jõuavad.

Siin võib tüüplahendus olla parimal juhul üldiste sammude protsess, kuidas tervikule läheneda.

Nüansid on kriitilised ja iga valdkond on erinev.

 

Google Analytics

 

“Tehnilisem” SEO osa

Alustan tehnilisemast osast.

Mis üldse on tehniline SEO?

Siin ei ole ühest vastust või definitsiooni. 

Lähtun enamkohatud arusaamast, et “tehniline SEO” on kogu see osa, mida ei saa sisu haldamise või märksõnade tasemel muuta. Või mis tundub keeruline, või ei soovita süveneda. 

Optimeerimisel on allolevad tehnilised aspektid väga olulised.

Need võivad takistada, äärmisel juhul nullida kogu töö märksõnade ja lehekülgede sisuga.

 

#2 – Google’i ligipääsetavus veebile

Google’is leitavaks saamise eeldus on Google’i ligipääsetavus veebile.

Kas Google saab veebile ligi, et selle lehekülgi otsingutulemustes näidata?

Enamasti on WordPressi puhul probleem 1 linnukeses.

Robots.txt-sse süvenedes läheb asi huvitavamaks.

Üks intrigeeriv juhtum on meeles 2021. aastast – ühes koolitusveebis oli kahtlasemat päritolu plugin, mis blokeeris veebi leheküljed Google’i otsingust. Miks? Sest plugina litsentsi ei olnud pikendatud.

 

#3 – Sitemap ja klikisügavus

Lisaks sellele, et Google pääseb veebile ligi, on oluline teha Google’i robotitele leheküljed maksimaalselt lihtsalt leitavaks. Siin on kaks olulist nüanssi.

Sitemap’i ehk oma veebi sisukaardi olemasolu ja kasutamine. Sisukaart on nagu raamatu sisukord robotlugejale – sealt saab robotike kogu veebi sisust, olemasolevatest lehekülgedest kiirelt ülevaade.

Ühe lehe sirvimine on kiirem, mugavam, efektiivsem kui kogu raamatu igapäevane lehitsemine uue info leidmiseks. Seda nii inimestele, kui robotitele.

Klikisügavus – mitme klikiga on võimalik jõuda ühelt oluliselt lehelt teisele? Vähem klikke tähendab vähem pingutust ja seda taas nii inimestele, kui robotitele.

 

#4 – Veebi kiirus

Veebi kiirust saad ise testida näiteks sellel lingil.

Kiirus sõltub muuhulgas:

 • Serveri asukohast, seadistustest
 • Erinevatest suunamistest
 • Veebis kasutatud kujundusest – WordPressi näitel on mõned kujunduslahendused ehk teemad palju mahukamad, kui teised
 • Veebis olevate elementide (tekstid-pildid-animatsioonid-….) laadimise järjekorrast
 • Veebi andmemahust – rohkemate andmete, näiteks 15MB andmemahu saatmine kasutaja mobiili või arvutisse võtab arusaadavalt rohkem aega, kui kümme korda väiksema, 1.5MB puhul

Google eristab veebi laadimise kiirust mobiilivaates ja arvutivaates.

 

#5 – Veebi üldisest tehnilisest seisukorrast

Sõltuvalt sellest kuidas veeb või e-pood on arendatud, võib seal olla midagi muud, mis on kiiruseväline, sisuväline ja samas mõjutab SEO-d.

Üldise tehnilise olukorra alla käivad Search Console’i Page Experience ja CWV näitajad.

Nende tulemusi mõjutab muuhulgas veebis kasutatud kujundus – kui mahukas see on, kuidas erinevad elemendid laetakse, kuidas need on paigutatud, kas mõni element lükkab teised elemendid laadimise ajal paigast…

 

#6 – Mobiilivaade ja mobiilisõbralikkus

Alates 2019. aastast on Google võtnud prioriteediks mobile-first lähenemise.

See tähendab, et kogu veebi hinnatakse reeglina mobiilivaate alusel. On erandeid.

Ideaalis on mobiilivaates samad elemendid, samas järjekorras mis arvutivaateski.

Kui mobiilivaates on kasutusel arvutivaatest erinev kujundus, mis asub arvutivaate lehest erineval aadressil (URL), on enamasti tööd palju.

 

#7 – Kuidas leheküljed omavahel suhestuvad

Veebis olevad leheküljed (millest igaüks võiks märksõnaga esile tulla) jagunevad “keskmise” WordPressi e-poe näitel:

 • Lehekülgedeks
 • Postitusteks (artiklid)
 • Rubriikideks
 • Siltideks

 

 • Toodeteks
 • Tootekategooriateks
 • Tootesiltideks
 • Brändide lehtedeks
 • Omadusteks ehk atribuutideks

Enamasti on lisaks mõnda muud tüüpi leheküljed – galerii, portfoolio, …

E-poeta veebides puuduvad ülevaloleva teise loetelu lehed.

Mitte-Wordpressi veebidel võib lehekülgede jaotus olla teistsugune.

Sõltuvalt veebi või e-poe suurusest on teatud parimad tavad, kuidas veebi tasub üles ehitada, et see oleks:

 • Võimalikult loogiline hallata
 • Kasutaja jaoks mugav kasutada
 • SEO jaoks takistusteta.

Neid arvestades on vaja kavandada veebile optimaalne ülesehitus.

Mis leheküljed, miks, kuhu.

Mis viib mind järgmise punkti juurde….

 

Sisulisema SEO osa

#8 – Lehekülje tüüp märksõna suhtes

Teisisõnu otsingukavatsus ehk inglise keeles search intent.

Google eesmärgiks on anda otsijatele parimad otsingutulemused.

Nii tulevad otsingus välja teatud märksõnade puhul teatud tüüpi leheküljed.

Kui soovida, et Google nopiks oma veebist midagi, mis tuleks soovitud märksõnaga välja, siis peab see olema vastavat tüüpi lehekülg.

 

Avasta ise

Võid Google’is ise otsida järgnevaid märksõnu ja märgata otsingutulemuste tüüpi. Võibolla on see täiesti uus pilk, millega varem ei olegi otsingut vaadanud…

Pesumasinad – otsingu esilehel tulevad välja pea eranditult tootekategooriad.

Pesumasinate remont – otsingu esilehel tulevad välja pea eranditult avalehed.

Miks pesumasin hüppab – otsingu esilehel tulevad välja artiklid ja foorumite teemad.

Kujutledes end pesumasinate e-poe omanikuks, tuleb sellesse lahingusse minna sama tüüpi lehekülgede optimeerimisega.

Lootes nendele märksõnadele optimeerida muud tüüpi lehte, ei ole sellel erilist mõtet.

Sama loogika tuleb kohandada lähtuvalt enda veebis pakutavast teenusest või toodetest.

 

#9 – Juba leitavad märksõnad

Et SEO analüüs tellitakse tavaliselt juba toimivale veebile või e-poele, tulevad selle mõned leheküljed juba mõningate märksõnadega välja.

SEO kiiremad võidud tulevad pea alati nende lehekülgede optimeerimisest, mis on märksõna suhtes õiget tüüpi ja mis tulevad juba märksõnaga välja.

Neid saab enamasti kõrgemale aidata tiitlite-metade ja sisu optimeerimisega.

Mis saab ülejäänud lehekülgedest, mis tulevad hetkel märksõnadega Google’is välja, aga ei sobi erinevatel põhjustel edasi optimeerimiseks? Võibolla saab neid kõrgemale optimeerida, aga neil ei ole potentsiaali saada otsingu esimeste hulka ja jääda sinna pikemaks ajaks.,

Vastus on ülejärgmises sammus.

 

#10 – Valdkonna märksõnade analüüs

Lisaks hetkel leitavatele märksõnadele on vaja saada ülevaade kõigist märksõnadest, kuidas pakutavat üldse otsingust otsitakse.

Siin tulevad mängu erinevad SEO märksõnade tööriistad, mille andmeid kombineerides saab parima tulemuse.

Seejärel, arvestades nii juba leitavaid märksõnu kui erinevaid otsingusõnastusi, tuleb neist koostada ülevaade ja tegevusplaan.

See kokku on märksõnade analüüs.

 

#11 – Märksõnade konfliktid

Tihti leidub veebides lehekülgedevahelisi konflikte märksõnadega.

Ühel päeval tuleb märksõnaga välja üks lehekülg, teisel päeva teine.

Tõenäoliselt ei ole kumbki leht neist heal kohal otsingus, või üks on heal kohal ja teine ei ole.

Konfliktid vajavad lahendamist.

Lihtsuse mõttes tasub enamasti SEO optimeerides lähtuda põhimõttest, et igast veebist tuleb märksõnaga välja 1 lehekülg.

See võiks olla SEO tööde üks vahe-eesmärke – saada õiget tüüpi lehekülg märksõnaga leitavaks. Siis on tööde fookus paigas.

Hiljem võib tegeleda teiste lehekülgede optimeerimisega viisil, et oma veebist tuleks märksõnale välja mitu lehekülge.

See ei ole alati garanteeritud, aga tasub proovimist.

 

#12 – Veebi ülesehituse parendamine

Nii, mis siis saab ülejäänud lehekülgedest, mis tulevad hetkel märksõnadega Google’is välja, aga need ei ole Google’i esilehel olevate lehtedega sama tüüpi?

Kui need märksõnad on prioriteetsed, tuleb neile kohandada või luua uus lehekülg, mis on märksõnaga sobiv ja saab pikaajaliselt otsingus välja tulla.

 

#13 – Märksõnadele optimeerimine ja sisuloome

Alles nüüd, sisu optimeerimise viimase sammuna, tuleb lehekülgede märksõnadele optimeerimine.

See on SEO puhul enamasti arusaadavaim osa, sest koolitustel jõutakse just see osa sissejuhataval tasemel läbi käia.

Loodan, et olles algusest peale seda teksti sirvinud, saad aimu, miks märksõnade töö tulemuslikkus võib mitmel muul põhjusel olla takistatud või nullitud.

Lisaks märksõnade kasutamisele peab loomulikult veebisisu saama ka lugejale mõttekas ja tema ostuteekonda sobilik.

Võib väita, et kui lehekülje SEO jaoks kirjutatud teksti ainus hea osa on SEO märksõnadega arvestamine, ei ole see enamasti hea tekst.

 

Sisuloome võib jagada neljaks

Sisuloome võib jagada neljaks, sest iga lehekülg ei täida alati kõiki allolevaid eesmärke.

 1. Märksõnadele optimeeritud lehekülg, mille eesmärk on tulla otsingus märksõnadega esile
 2. Lehekülg, mille sisu toetab välislinkide hankimist. Välislinkide saamiseks vajalik sisu peab olema ennekõike linkijale sobilik. Linkija kui sihtgrupp erineb oluliselt lugejatest kui sihtgrupist.
 3. Lehekülg, mis on mõeldud sotsiaalmeedias jagamiseks. Postitused, mis saavad sotsiaalmeedias hea levi, ei pruugi olla head lingimagnetid või märksõnadele optimeerimiseks piisavas mahus sisuga.
 4. Lehekülg, mis peab veebis olema kellegi arvates või mõnes kohustusest tulenevalt. Näiteks, kui veeb on valminud mõne toetusprogrammi abil ja toetusprogrammi mainimine tekstina või lehena on üks tingimus.

 

#14 – Valikuline – Google Business ja asukoht kaardile

Sõltuvalt valdkonnast ei pruugi Google Businessi optimeerimine alati oluline olla.

Millal on see oluline? Enamasti siis, kui:

 • Sinu ettevõte pakub teenust füüsilises asukohas, mida inimesed peaks üles leidma
 • Oluliste märksõnade otsingutulemuste kõrval on teenusepakkuja profiil

See ei pruugi olla oluline näiteks affiliate’ valdkonnas, kui eesmärk on lihtsalt teha sait märksõnaga leitavaks ja mitte luua oma brändi.

Olles ülaloleva õigesti teinud, on saanud veeb SEO mõistes tehniliselt korda ja sellele on tekkinud inimestele ja Google’ile meeldivad leheküljed, millel on maksimaalne potentsiaal Google’is pikajaaliselt välja tulla.

 

#15 – Google Search Quality Rater Guidelines

Kas teadsid, et Google’il on üle 10 000 inimese, kelle ülesandeks on hinnata otsingutulemuste kvaliteeti ja avstavust otsitavale märksõnale?

Nad toimetavad kindla ja regulaarselt ajakohastatava dokumentatsiooni alusel, andes oma sisendi Google’i masinõppele, mille algoritmid järjestavad otsingutulemusi.

Google Search Quality Rater Guidelines’is on välja toodud põhimõtted, mis suunas otsingu algoritmid pikas plaanis otsingutulemusi hinnates liiguvad.

SEO optimeerimise mõistes ei liigitu see SEO aspekt üheselt tehnilise ega sisulise optimeerimise alla, vaid on eraldiseisev SEO tegevuste kategooria.

Kas sellega peaks veebi optimeerides arvestama?

Ei, kui toimetad testprojektidega, testides optimeerimise piire ning projektisaidi kaotamine ei ole probleem..

Jah, kui soovid olla oma veebiga jätkusuutlikult ja pikka aega otsingus leitav. Oma äri põhiline veeb ei ole eksperimenteerimiseks.

 

#16 – Leheväliste linkide strateegia

Leheväliste linkide strateegia tähendab ülevaadet erinevatest linkide saamise võimalustest.

 • Mis on selles valdkonnas linkide konkurents?
 • Missugused on selles valdkonnas kvaliteetsed lingid?
 • Missugused on head ja tasuta lingid, mida saab kiirelt ja lihtsalt?
 • Kuidas luua linke?
 • Kuidas panna veebi sisu linkide loomist toetama?

Selle alusel saab otsustada edasised tegevused.

Aga oota! Seal on rohkemat! SEO puhul on veel mõned olulised sammud.

Läheme nüüd leheväliste tööde juurde.

 

#17 – Leheväliste linkide strateegia teostus

Peale linkide loomisest ülevaate saamist on vaja selle alusel tegutsema hakata. Käised üles ja… linkima. See on suhteliselt ajamahukas tegevus. Tõsi, õnneks ühekordne, mida saab teha ühe sprindina kuu või paari jooksul.

Linkide loomise koostöö räägime alati tellijaga läbi.

Tulenevalt linkide võimalustest, valdkonnast ja ärilisest loogikast ei saa kõiki linkide loomise tegevusi välisele partnerile anda.

Paljud väga head (ja tasuta!) lingid on ainult ettevõtte omaniku või ettevõtte inimese poolt küsitavad.

 

Kõik ülalolev on ühe SEO analüüsi ja tegevusplaani olemus.

Kõike ülalolevat arvestades annan analüüsi ja tegevusplaaniga:

 • Ülevaate tehnilistest asjadest ja lahendusest
 • Ülevaate kõigest sisulisest ja lahendustest
 • Sisuloomeks konsultatsiooni koos personaalse juhendamisega
 • Välislinkide esmase konsultatsiooni
 • Järgmise x kuu jooksul olen olemas jooksvatele küsimustele vastamiseks
 • Tulemuste jälgimise x kuu jooksul

Ning vajadusel aitan leida arenduspartnerit ja sisuloojat.

Analüüsijärgne tugi on samuti olemas.

Pakub huvi? Võta ühendust.

 

Loe lisaks

Kaks SEO äärmust – lingi- ja sisupõhine

 

Üldistades on kaks lähenemist, kaks SEO äärmust.

Võib optimeerida peamiselt oma veebi põhiselt – teha asjad oma veebi sees maksimaalselt hästi korda. Seejärel lisada mõned lingid. Kuna asjad veebi sees on hästi korras, on vaja oluliselt vähem linke. Näiteks 15 vs 50.

Võib optimeerida linkide põhiselt – teha asjad oma veebi sees vähem (või üldse mitte?) korda. Seejärel lisada oluliselt rohkem linke, kui teise lähenemise puhul. Näiteks 50.

Kokkuvõttes on heade SEO tulemuste saamiseks vaja teha mõlemat – asju korda oma veebi sees ja hankida linke.

 

Minu kogemusel on oma veebi sees asjade hästi korrastamine ja vähesed lingid pikaajaliselt parem strateegia.

Oma veebi sees toimetamine on kokkuvõttes mugavam ja enamasti odavam.

 

Mis on lehevälised lingid?

Need on lingid, mis aitavad teistest veebidest inimese sinu veebi. Näiteks selle tekstisisese lingiga aitan sind SEO tööriista Ahrefs.com avalehele – antud link ei ole märksõnale optimeeritud.

Google’i algoritmides on lingid läbi aastakümnete olnud väga olulisel kohal.

 

Linkide eristamisest

Linkide puhul, eriti heade, neutraalsete, halbade ja kahjulike eristamisel tekib palju nüansse lisaks.

Head lingid on kallid – sajad eurod ühe eest ei ole haruldus.

Lisaks on linkide puhul protsess natuke keerukam, kui oma veebi sisu tehes.

 

1 lingi saamine külalispostituse näitel

Kui valida mõne lingi saamise meetodiks külalispostitus, tuleb selle kirjutamiseks teha samad tegevused, mis postituse loomiseks oma veebi.

 • Valida sellele märksõnad
 • See kirjutada
 • See vormindada
 • Leida pilt või pildid
 • Valida ja lisada lingid

Oma veebi tehes oleks see valmis, kui lehekülg, mis võib pikaajaliselt jääda külastusi ja müüke tooma.

Seda külalispostitusena saates on veel vaja teha:

 • Kasutada tasulisi SEO tööriistu – Ahrefs.com lihtsaim ja piiratuim pakett maksab €89 kuus
 • Õppida see tööriist selgeks, et eristada olulisi andmeid ja nende alusel otsustada
 • Leida blogi või meediaväljaanne või muu koht, millel on lingi mõistes potentsiaali
 • Leitud kohaga suhelda
 • Jõuda tingimustes kokkuleppele
 • Valminud postitus saata
 • Kontrollida, kas see sai õigesti üles
 • Veenduda, kas muudatused saavad õigesti sisse viidud

Üksjagu tööd.

Ning linke on enamasti vaja mitmeid, vähegi konkurentsitihedama valdkonna puhul kümnetes.

 

Kokkuvõtteks

Loodan, et see artikkel andis ülevaate SEO optimeerimisest kui protsessidest.

Võibolla leidsid mõne aspekti, millega tegeleda. Kui vajad konsultatsiooni või põhjalikumat abi SEO teenusena, võta ühendust!