SEO teenused – analüüs, märksõnad, tehniline jpm

SEO teenused otse spetsialistilt

Millega saan sulle kasulik olla?

SEO 4 “ehitusplokki”

Enne SEO teenustest rääkimist on oluline anda kiire ülevaade 3+1 “ehitusplokist”, millest koosneb terviklik ja tulemuslik SEO.

Kõigepealt tehniline SEO

Tehniline SEO – oma veebi korrastamine märksõnade ja sisu väliselt, et märksõnade ja sisuga toimetamine oleks takistusteta ja maksimaalselt tulemuslik.

Korras tehniline SEO on kui vundament, millele märksõnade ja sisuliste lehekülgedega ehitama asuda.

Korrastatud tehnilise peale SEO märksõnad ja sisuloome

Märksõnade ja sisu SEO – enamasti mõeldakse SEO tegemise all just lehekülgede sisu kohendamist paremini märksõnadele vastavaks, või märksõnadest lähtuvate artiklite tegemist.

Kui tehnilisel tasemel või välislinkides on puudujääke, ei ole sisuga toimetamine nii tulemuslik, kui võiks. 

Tõlgendamise küsimus, kas töö siselinkidega on sisuline, sest mõningaid linke hallatakse läbi tekstide sisu, või tehniline, sest linke peetakse SEO osas pigem tehniliseks.

Tehes ülalolevad kaks asja korda, tulevad leheküljed Google’i otsingus oluliselt paremini välja kui varem, aga reeglina mitte esimeseks.

Viimaks SEO välislingid

Välislingid – aitavad eelnevalt tehniliselt korrastatud veebi leheküljed, mis vastavad märksõnadele, Google’is senisest kõrgemale.

Iga väljastpoolt omaenda veebi asuv link oma veebi suunas on kui hääl, mis võib lisada oma veebis olevatele ja märksõnadele vastavatele lehekülgedele usaldust otsingumootorite jaoks.

Kvaliteetsemate linkidega leheküljed võidavad.

Kui nii endal kui konkurentidel on leheküljed vastavalt märksõnadele korras, on just lingid see kaalukauss, mis eraldab edukamad vähem edukamatest.

Eranditest

Erandid ja puuduste kompenseerimine – SEO osas on palju erandeid ja tõlgendamist. Enamasti saab ühte puudust kompenseerida mõne tegevusega mujal.

Igas veebis või e-poes ei ole alati võimalik kõike vajalikku teha, sest platvorm ei luba või kellelegi ei meeldi nii, nagu ideaalis vaja.

SEO puhul on vaja hinnata olukorda tervikuna, sest muutujaid on palju ja enamik asju sõltub teistest, just selle veebi ja konkurentsiolukorra kontekstis.

Kõik SEO tööd eeldavad mingil määral koos mõtlemist ja koos loomist, et ehitada senisest tulemuslikum veeb.

Seetõttu on SEO koostöö kaalumisel alati esimene samm pikem kõne või võimalusel kohtumine.

Mina soovin aru saada soovidest, veebist, ärist ja selle valdkonna loogikatest. Selle juurde on vaja anda ülevaade vajalikest sammudest ja soovide teostamiseks vajalikust sisulisest mahust.

Tagasisidet

SEO strateegia

Triin Ülesoo

Avitus MTÜ

2019

“Olin tegemas enda elu esimest SEO strateegiat kodulehe ülesehitamisel Avitus MTÜ-le – et juba kodulehe struktuur toetaks oluliste märksõnadega google otsingus välja tulemist.

Olin küll palju SEO kohta lugenud, veebikursuseid läbinud jne, aga nagu iseõppimisega ikka – jääb kripeldama tunne, et äkki ma ei tea, mida ma veel ei tea.

Sellepärast kohtusin Silveriga, et temalt kogu projekti osas konsultatsiooni saada. Sain väga asjalikku nõu, mõningaid uusi teadmisi ja juurde kindlustunnet.

Tegin mõned väiksed muudatused strateegias ja sain üldjoontes rahulikult magada, sest teadsin, et liigun õiges suunas.

Kolmveerand aastat hiljem on andmed seda tõendanud – kodulehe kasutajate arv on tõusnud 1000 pealt ca 4000 peale – neljakordne kasv!

Meie jaoks oluliste märksõnade positsioonid googles on tõusnud kardinaalselt:

 • „depressioon“ – alguses 30., nüüd 1. positsioon;
 • „psühholoog tallinnas“ – alguses 20., nüüd 1. positsioon;
 • „psühholoog“ – alguses 79., nüüd 8. positsioon;
 • „ärevushäire“ – alguses 16., nüüd 2. positsioon.

Olen tulemustega väga rahul ja soovitan Silverit kahe käega :)”

Pikaajalise koostööpartneri tagasiside

Üllar Tamm

Art Media Agency

2022

„Silver on abivalmis, mis SEO maailmas on haruldane ja vähelevinud.

Pakub lisandväärtust lisaks tehnilisele SEO-le, kuidas kodulehte üldises plaanis paremaks muuta.

Tema analüüsid on pikad ja põhjalikud. Kasutame ise ja soovitame oma klientidele.“

Põhjalik SEO analüüs

Kui soovid oma veebilehe või e-poe detailset SEO analüüsi koos selgelt arusaadava ja jõukohasteks ampsudeks tõlgendatud tegevuskavaga, mida väga suures osas ise ellu viia.

SEO analüüs on ühekordne, enamasti 1-2 nädala jooksul tehtav töö.

Hinnad sõltuvad veebi/e-poe keerukusest ja mahust, olles enamasti väiksem neljakohaline number.

Sisaldab:

 • Ülevaadet hetkeseisust
 • Tehnilise SEO osa ülevaatust
 • Sisulise osa analüüsi
 • Märksõnade analüüsi
 • Sisuloome juhiseid ja konkreetseid näidiseid
 • Välislinkide analüüsi
 • Detailselt välja kirjutatud tegevuskava
 • Konsultatsioone mahus x tundi
 • Tulemuste jälgimist x kuu jooksul

SEO analüüsi hind

Põhjaliku, detailselt ja arusaadavalt välja kirjutatud SEO analüüs on projektitöö. Selle hind sõltub otseselt keerukusest ja mahust.

SEO sprint

Kui soovid liikuda igakuise SEO-ga võrreldes edasi oluliselt kiiremini ja seda, et SEO-d ja digiturundust valdav inimene kordineeriks muudatuste ellu viimist ja sisu loomist.

Lihtsamalt öeldes, aitaks need SEO asjad võimalikult kiirelt ja tulemuslikult ära teha.

SEO sprint tähendab 3-6 kuu pikkust koostööd, et teha ära oluliselt suurem töö kiiremini, kui igakuiselt teatud mahus toimetades.

Sisaldab:

 • Ülevaadet hetkeseisust
 • Tehnilise SEO osa ülevaatust
 • Sisulise osa analüüsi
 • Märksõnade analüüsi
 • Sisuloome juhiseid ja konkreetseid näidiseid
 • Välislinkide analüüsi
 • Detailselt välja kirjutatud tegevuskava
 • Konsultatsioone mahus x tundi
 • Tulemuste jälgimist x kuu jooksul
 • +  Projektijuhtimist mahus x tundi, et tehtavat kordineerida
 • +  Sisuloomet x mahus
 • Muud vajalikku antud projekti teostamiseks

SEO koostöö hind sõltub veebi/e-poe keerukusest ja mahust, sisuloome mahust ja meediarahast.

Igakuine SEO optimeerimine

Kui soovid igakuiselt SEO tegemist, sest korraga kõike ette võtta ei tundu realistlik ning samas on oluline SEO kui turunduskanal töös hoida.

Igakuine SEO teenus sisaldab vastavalt antud veebile või e-poele kõike seda, mida sprintki.

Lihtsalt tegevuse maht on ära jaotatud igal kuul sobivateks ampsudeks.

Märksõnade analüüs ja tegevuskava

Soovid teada, mis märksõnadega sinu pakutavat otsitakse?

Mis lehti sisuga-märksõnadega optimeerida ja kuidas?

Lisaks sellele on sama oluline teada, mis leheküljed juba välja tulevad ja mida nendega teha.

Sellest kõigest annab ülevaate märksõnade analüüs ja tegevuskava koos konsultatsiooniga.

Juhin tähelepanu, et reeglina ei sisalda märksõnade analüüs tehnilise SEO töid ja tihti on tehnilise SEO taga olulisi kitsaskohti või kiireid võite. 

Töö hind sõltub mahust.

Tagasisidet

Veebilehe ja SEO terviklahendus

Jevgeni Tjurikov

Mercurius Global OÜ

2018

“Hindan Silverit koostööpartnerina väga kõrgelt. Esimesest päevast algas ladus tiimitöö.

Head meelt on teinud tema võime ära tabada ja realiseerida meie spetsiifilised soovid ja nägemused.

Nii arendustöö käigus, kui edasises halduses ja toes on Silver näidanud ennast laiapõhjaliste teadmistega spetsialistina, kes teeb tööd südamega.

Oleme saanud temalt väärtuslikke ettepanekuid ja abi nii tehniliste lahenduste, sisuloome, kui turunduse vallas.

Teeme väga hea meelega jätkuvat pikaaegset koostööd.”

Kodulehe optimeerimise ja sisuloome konsultatsioonid

Ruti Einpalu PCC

RutiEinpalu.com

2018

“Kui mõtlen Silverile, siis esimene asi, mis mulle meenub, on see, et temaga on väga lihtne suhelda. Ta saab aru ja mõistab.

See on oluline, eriti kui mina ei saa aru. Ja seda juhtub kogu aeg.

Õigupoolest on see arusaamine ja mõistmine kõige olulisem.

Ja ta on olemas, siis kui vaja.”