SEO teenused – analüüs, märksõnad, tehniline jpm

Missugusel kujul SEO teenus on sulle ja sinu veebile või e-poele sobivaim lahendus?

Kas ühekordne SEO, igakuine koostöö või midagi muud?

SEO analüüs

Põhjalik SEO audit koos tegevuskavaga - ühekordne SEO.

Igakuine SEO

Sooviksid ühekordse töö asemel igakuist SEO abi?

Märksõnade analüüs

Detailne SEO märksõnade analüüs koos tegevuskavaga.

Ei leidnud, mida vajad?

Soovid SEO abi muus vormis?

SEO liikluse kasv

Kliendid

k24 logo
logo-eas
logo-essve
pb-logo
rb-logo
diu-logo-150

Võta ühendust

Tutvu SEO teenuse võimalustega

Millest koosnevad SEO teenused?

Jagan need kaheks eraldi osaks, sest mõlema puhul on detaile üksjagu ja korraga fookuse suunamine ühele SEO osale võimaldab teha selles olulise kiiremini korda enne teise juurde liikumist.

Esmalt oma veebi sisene ehk onsite optimeerimine

Nii saavad korda või tekivad veebileheküljed, millel on potentsiaal oma märksõnadega Google'i esilehele jõuda.

SEO tööd algavad analüüsist ja tegevusplaani koostamisest, millele järgneb soovitatu ära tegemine.

Seejärel leheväline optimeerimine

Välislingid ehk backlink'id loovad eelnevalt korrastatud lehekülgedele SEO mõistes usaldusväärsuse, mis aitab nende märksõnadel esilehele ja esimeste sekka jõuda.

 

Kuidas saada parimad tulemused?

Parimaid tulemusi on näha siis, kui tegeleda nii lehesisese kui lehevälise SEO’ga.

Kui keskenduda ainult ühele neist, siis paraku lehekülg otsingu esilehe tippu ei jõua.

Millega soovid abi?

Põhjalik SEO analüüs

Soovid põhjalikku analüüsi, mis katab märksõnu, sisulist ja tehnilist optimeeritust?

Selle tulemuseks on detailsed tegevuskavad ja juhised SEO parendamiseks.

Tutvu SEO analüüsiga.

Märksõnade analüüs ja veebi ülesehitus

Kas soovid saada ülevaadet märksõnadest, millega sinu veebileht või e-pood hetkel leitav on?

Ning ülevaadet kõigist valdkonnas otsitavatest märksõnadest?

Märksõnadele lisaks juhiseid, kuidas neid oma veebiga parimal viisil siduda?

Tutvu märksõnade analüüsi ning veebi ülesehituse koostamisega.

Leheväline optimeerimine

Kuidas viia SEO järgmisele tasemele, kui lehesiseselt on kõik korras? Lehevälise SEO strateegia ja teostusega.

Kui lehesisene optimeerimine loob eeldused märksõnadega esile tulekuks, siis leheväline optimeerimine aitab tippu jõuda.

Lehevälist optimeerimist pakun täislahendusena eestikeelsetele veebilehtedele ning strateegia koostamise vormis valikuliselt teiskeelsetele veebidele. Ma ei paku välisturgudel täislahendust, sest klienditööd ei ole katsetamiseks ja turu tundma õppimiseks, vaid kindla peale minekuks. Välisturul täislahenduse jaoks peaksin olema seal ise korduvalt linke loonud ja erinevad linkide võimalused järele proovinud, et julgeda soovitada.

Loe lehevälisest optimeerimisest.

SEO loogika

Lehesisene SEO on väärtuse loomine külastajate ja otsingumootorite jaoks

SEO teenuste lehesisesed tööd jagunevad väga üldises plaanis:

 • tehnilisteks
 • sisulisteks

Tehniliste SEO tööde eesmärk on esmalt teha veebilehed otsingumootorite jaoks lihtsalt leitavaks ning seejärel viia lehed vastavusse optimeerimise parimate tavadega.

Hea tehnilise SEO'ga veebikeskkond on võrreldav kasutaja jaoks mugava riiuliga, mis ei pea saama perfektne, vaid piisavalt tugev, et kanda probleemideta sisulisi lehekülgi - tegelikku väärtust külastajatele ja otsingumootoritele.

Otsingumootorite võrdlemine dünaamilise raamatukoguga on üsna täpne võrdlus

SEO sisulisteks töödeks on tegelikult inimestele kasuliku sisu loomine, mida on vaja planeerida ja vormindada ka otsingumootorite jaoks.

Sisuloome SEO tööde hulka kuulub korrektse lehekülgede struktuuri loomine, pealkirjade, tekstide korrektne markeerimine koos strateegiliselt valitud märksõnadega.

Oma roll on ka korrektselt seadistatud Google'i kontodel ja veebisisestel viidetel.

Leheväline SEO kinnitab veebis oleva informatsiooni usaldusväärsust

Leheväliste SEO tööde eesmärgiks on tekitada enda veebikeskkonnale piisav usaldusväärsus otsingumootorite silmis.

Järk-järgult lehele välisviiteid saades tekib veebilehele autoriteet, mille enamlevinud mõõdik on Moz DA ehk domeeni autoriteet.

Seda saab lihtsuse huvides tõlgendada kui otsingumootorite usaldust antud lehekülje vastu.

Usaldusväärsemad veebilehed on otsingutulemustes eespool.

Neisse lisatud leheküljed tulevad ka otsingus märksa kiiremini esile kui uhiuues veebikeskkonnas.

Mis on SEO edu valem? Piisav väärtus enda veebilehekülgedel + otsingumootorite usaldus = hea leitavus otsingus. Lihtne!

Pakub huvi? Võta ühendust

Ühe tehtud töö lugu

Kas SEO tulemused on püsivad? Väga pikaks ajaks, kui teha õigeid asju õiges mahus ja järjekorras.

Google Analytics'i ekraanipilt 2017. sügisel valminud mgk.ee veebileheküljest. Teostasime SEO täisteenuse koos sisu planeerimisega. Vaata lähemalt tehtud töö loost, mis avaneb uues aknas. Kaks aastat hiljem on veebikeskkond endiselt kenasti otsingus oluliste märksõnadega leitav ning otsingust laekub piisavalt päringuid.

Mis on SEO vundamendiks?

Selleks on lehesisese SEO optimeerimine. Põhjalik märksõnade analüüs, tehnilise korrastamine koos klientidele väärtusliku sisu loomisega.

Enda veebikeskkonnas toimetamine on lihtsam ning enamasti soodsam, kui leheväline SEO.

Vähegi konkurentsitihedamas valdkonnas ei aita paraku aga ainult lehesisene SEO.

Tõenäoliselt on ka konkurendid oma lehekülgede kallal vaeva näinud, et neid otsingus ettepoole upitada.

Lehevälise SEO tulemusel tekkiv otsingumootorite usaldus sinu veebis ja veebiga seotud info vastu on siin kaaluvihiks, mis aitab esimeste sekka trügida ning seal püsida.

Pakub huvi? Võta ühendust

SEO lahendused juba tegutsevatele veebilehtedele ja e-poodidele

Kodulehe optimeerimise terviklahendus

Terviklahendus tähendab, et kannan hoolt algusest lõpuni kogu SEO strateegia elluviimise eest.

Kui põhiäri kõrvalt ise optimeerimiseks aega ei jagu või arvutiga toimetamine ei ole just meelistegevus, saad nii keskenduda oma põhitegevusele.

Alustame lehesisese SEO tegevustest.

Seejärel loovad lehevälised SEO tegevused veebikeskkonnale autoriteedi.

4-6 kuu jooksul kasvab tublisti kodulehe või e-poe tulemuslikkus otsingust.

SEO algab alati lehesisestest töödest:

 • Esmalt lehesisese SEO audit ehk hetke olukorra analüüs
 • Märksõnade analüüs
 • Vajadusel struktuuri ja/või sisu ülesehituse muutmine
 • Auditiga leitud kitsaskohtade kõrvaldamine
 • Vajadusel jooksvad konsultatsioonid

Seejärel lehevälised tööd:

 • Lehevälise strateegia koostamine
 • Lehevälise strateegia ellu viimine

Täpne maht sõltub veebilehest või e-poest, pakutavate teenuste-toodete hulgast, eesmärkidest.

Lehesisene ehk onsite SEO

Kui oled mõelnud: "Keegi võiks veebilehe või e-poe SEO üle vaadata", siis oled ilmselt silmas pidanud lehe sisest SEO-d ja hetkeolukorda koos edasise tegevuskavaga.

SEO teenus ning kõik SEO tegevused algavad alati lehesisese SEO analüüsist ehk auditist.

 • Vaatan üle ja fikseerin veebikeskkonna hetkeolukorra
 • Fikseerin hetke leitavuse märksõnadega
 • Toon välja kriitilisemad probleemid ja võimalused nendega tegelemiseks
 • Panen paika tööd ja tegevused, mis on SEO tarbeks pikas plaanis vajalikud

Mis tagab jätkusuutliku SEO?

Pikas plaanis tuleb esikohale seada külastajatele pakutav väärtus.

Seepärast tuleb eduka SEO jaoks mitte skeemitada otsingumootoritele, vaid luua lõppkasutajate jaoks head veebisisu.

Oluline on aga ka planeerida ja toimetada veebis olevat sisu nii, et see oleks otsingumootorite algoritmide hinnangul oluline ja usaldusväärne.

Lehesisese SEO hulka kuulub:

 • Veebikeskkonna tehnilise SEO analüüs
 • Veebikeskkonna sisulise SEO analüüs
 • Hetkel leitavatest märksõnadest ülevaate saamine
 • Valdkonna märksõnade põhjalik analüüs
 • Tegevuskava analüüsiga leitud kitsaskohtade lahendamiseks
 • Kokku lepitud mahus sisuloomet meta elementide, tiitlite, kriitiliste kohtadega tegelemiseks
 • Kokku lepitud mahus SEO konsultatsioone

Lisavõimalused:

 • Sisuloome soovitud mahus
 • Sisustrateegia loomine

Lehesisese SEO seisu analüüsi koostamine, konsultatsioonid ja olukorra selgitamine on ühekordne projektitöö.

Leheväline ehk offsite kodulehe optimeerimine

Leheväline optimeerimine aitab luua veebikeskkonnale autoriteeti väliste viidete kaudu.

Leheväline SEO järgneb alati teise faasina heale lehesisesele SEO'le.

Lehesisese ja lehevälise SEO vonksu ajamine üheaegselt on võimalik, ent sel juhul läheb tööde maht korraga üsna suureks.

 • Enamik lehevälise SEO tegevusi keskenduvad välislinkide ehk backlink'ide hankimisele
 • NB! Lehevälise SEO alla kuulub kogu sisuturunduse ja kõikvõimalike partnersuhete strateegia

Reeglina, mida paremal tasemel on lehesisene SEO, seda vähem välislinke on veebile või e-poele vaja hankida.

Seda lihtsamalt ja soodsamalt saab lehevälise SEO tehtud.

Lehevälise SEO teenuse hulka kuulub kindlasti:

 • Valitud konkurentide SEO linkide analüüs
 • Linkide analüüsi tulemuste mõtestamine tegevusplaaniks
 • Tegevusplaani jagamine väikesteks, loogilisteks, tehtavateks sammudeks

Lehevälise SEO hulka võib kuuluda:

 • Kogu veebivälise sisu SEO analüüs - selguvad mitmed originaalsed ja tasuta võimalused linkide saamiseks

SEO hinnast: Lehevälise strateegia koostamine on eraldiseisev projektitöö.

Märksõnad, sisu ja struktuur

SEO märksõnade analüüsiga aitan soovitud eesmärki ellu viia. Faktist, et tabelis on trobikond märksõnu, ei ole erilist kasu.

Mis nendega edasi teha?

Otsitavate märksõnade võtmes on vaja ka pakutav toode-teenus lahti mõtestada.

Seejärel luua otsijatele tegelikult kasulikku ning märksõnadele (ehk otsinguteemadele) vastavat sisu. Olemasoleva sisu toimetamine märksõnadele ei pruugi tuua häid tulemusi, kui leheküljelt algselt olnud sisu ei anna soovitud vastust otsija märksõna otsingule.

Samas tuleb reeglina vältida konflikte lehekülgede vahel, et leheküljed ei seostuks liialt sarnaste märksõnadega ehk ei kannibaliseeriks üksteist. Siis võib olla keeruline külastajatel ning on keeruline otsingumootoritel valida mitme hulgast just seda lehekülge, mis peaks otsingus välja tulema.

Kui veebi lehekülgede struktuur ei ole paigas, on vaja luua SEO mõistes parem struktuur. See tähendab, et tuleb leida võimalused, kuidas kasutada märksõnu võimalikult tõhusalt erinevate lehekülgede vahel. Samas tuleb silmas pidada hetkel leitavaid märksõnu ja lehekülgi, pikemaid eesmärke ja võimalusi sisu loomiseks.

Märksõnade analüüs sisaldab:

 • Pakutava tootest või teenustest aru saamist: mis, kellele, miks, nüansid
 • Seejärel tegelikult otsitavate märksõnade leidmist vastavate tasuliste tööriistadega
 • Märksõnade sorteerimist vastavalt olulisemale - konkurentsile, otsingukavatsusele vm.
 • Kokkuvõtlikku juhendit märksõnade kasutamiseks

Ülevaatele märksõnadest võib lisanduda:

 • Veebile või e-poele struktuuri loomine
 • Blogi osa või sisulehtede planeerimine
 • Vajadusel sisutekstide loomine

Hinnaklass sõltub otseselt töö mahust.

Pakub huvi? Võta ühendust

SEO teenused arendusfaasis veebilehtedele ja e-poodidele

Parim aeg SEO'ga tegelemiseks on arendusfaasis

Algusest peale SEO teenuse abil õigeid asju õigesti teha on kõige kuluefektiivsem.
Kõige soodsam on juba algusest peale ehk arendusfaasis SEO teenuse abil õigeid asju õigesti teha.

SEO'd mõjutavad enne märksõnadest rääkimist muuhulgas:

 • Hea serveriteenuse valimine
 • Veebilehe ülesehitus ja struktuur
 • Plaanitava sisu mõtestamine erinevateks (märksõnadega otsitavateks) teemadeks

Algfaasis aitan veebi või e-poodi:

 • Pakutava toote või teenuste mõtestamisega SEO mõistes
 • Valdkonna põhjaliku märksõnade analüüsiga
 • SEO sõbraliku struktuuri loomisega
 • Sisu loomise juhendamisega
 • Vajadusel sisutekstide loomisega
 • Vastustega konkreetse projekti SEO küsimustele

Soovid abi uue veebi või e-poe planeerimisel? Võta ühendust.

SEO planeerimise hinnaklass sõltub otseselt projekti mahust.