SEO teenus täislahendusena

SEO teenus täislahendusena

SEO teenus täislahendusena ehk SEO sprint on sulle, kui soovid et SEO inimene aitaks “kõik need SEO asjad” võimalikult kiirelt ja tulemuslikult ära teha.

SEO sprint tähendab 3-6 kuu pikkust koostööd, et teha ära oluliselt suurem töö kiiremini, kui igakuiselt teatud mahus toimetades.

SEO tööd algavad SEO analüüsist.

SEO analüüs sisaldab:

 • Ülevaadet hetkeseisust
 • Tehnilise SEO osa ülevaatust
 • Sisulise osa analüüsi
 • Märksõnade analüüsi
 • Sisuloome juhiseid ja konkreetseid näidiseid sinu valdkonnast
 • Välislinkide analüüsi
 • Selle kõige parendamiseks detailselt välja kirjutatud tegevuskava
 • Konsultatsioone mahus x tundi tegevuskava selgitamiseks
 • Kokku lepitud mahus edasiseks toeks olemine
 • Tulemuste jälgimist x kuu jooksul – edasine on võimalik kokku leppida igakuiselt.

Ning lisaks:

 • +  Projektijuhtimist mahus x tundi, et tehtavat kordineerida. Et vahel võib SEO töö hõlmata veebi väikest ümberehitust, ei ole alati võimalik päris kõike SEO spetsialistil ise ära teha.
 • +  Sisuloomet x mahus. 
 • + Välislinkide teostamise eelarvet
 •  Muud vajalikku antud projekti teostamiseks

SEO täisteenuse hind sõltub veebi/e-poe keerukusest ja mahust.

Ühte fikseeritud hinda on keeruline välja tuua, sest vahel võib väikese ent “loovalt” tehtud veebiga olla olukord palju keerulisem, kui suurema ja SEO mõistes paremini korrastatuga.

Samuti iga veebi parendamiseks vajalikud tegevused ja nende tegemise võimalused erinevad.

SEO tööde kogu eelarve jaguneb reeglina järgnevate osade vahel:

 • SEO analüüsi ja tegevuskava koostamine
 • Jooksev projektijuhtimine
 • Sisuloome sõltuvalt sisulooja(te) kaasamisest
 • Panus arendusse
 • Välislinkide raha

SEO strateegia

Triin Ülesoo

Avitus MTÜ

2019

“Olin tegemas enda elu esimest SEO strateegiat kodulehe ülesehitamisel Avitus MTÜ-le – et juba kodulehe struktuur toetaks oluliste märksõnadega google otsingus välja tulemist.

Olin küll palju SEO kohta lugenud, veebikursuseid läbinud jne, aga nagu iseõppimisega ikka – jääb kripeldama tunne, et äkki ma ei tea, mida ma veel ei tea.

Sellepärast kohtusin Silveriga, et temalt kogu projekti osas konsultatsiooni saada. Sain väga asjalikku nõu, mõningaid uusi teadmisi ja juurde kindlustunnet.

Tegin mõned väiksed muudatused strateegias ja sain üldjoontes rahulikult magada, sest teadsin, et liigun õiges suunas.

Kolmveerand aastat hiljem on andmed seda tõendanud – kodulehe kasutajate arv on tõusnud 1000 pealt ca 4000 peale – neljakordne kasv!

Meie jaoks oluliste märksõnade positsioonid googles on tõusnud kardinaalselt:

 • „depressioon“ – alguses 30., nüüd 1. positsioon;
 • „psühholoog tallinnas“ – alguses 20., nüüd 1. positsioon;
 • „psühholoog“ – alguses 79., nüüd 8. positsioon;
 • „ärevushäire“ – alguses 16., nüüd 2. positsioon.

Olen tulemustega väga rahul ja soovitan Silverit kahe käega :)”

Veebilehe ja SEO terviklahendus

Jevgeni Tjurikov

Mercurius Global OÜ

2018

“Hindan Silverit koostööpartnerina väga kõrgelt. Esimesest päevast algas ladus tiimitöö.

Head meelt on teinud tema võime ära tabada ja realiseerida meie spetsiifilised soovid ja nägemused.

Nii arendustöö käigus, kui edasises halduses ja toes on Silver näidanud ennast laiapõhjaliste teadmistega spetsialistina, kes teeb tööd südamega.

Oleme saanud temalt väärtuslikke ettepanekuid ja abi nii tehniliste lahenduste, sisuloome, kui turunduse vallas.

Teeme väga hea meelega jätkuvat pikaaegset koostööd.”