Põhjalik SEO analüüs koos tegevuskavaga

Milleks SEO analüüs? See annab vastuse küsimusele: "Mis olukord on hetkel SEO'ga? Mida täpselt on vaja edasi teha."

Analüüs on hetkeolukorra fikseerimine koos edasiste tegevuste juhistega.

See erineb auditist, mis on kiirem ja pinnapealsem hinnang hetkeolukorrale.

Vähegi suurema või äriliselt olulisema SEO tööd algavad alati analüüsist, millega koosneb läbi mõeldud tegevusplaan oluliste asjade parendamiseks.

 

SEO analüüsi tööprotsess sammudena

Et saada veebilehe rollist ja ärist aru, alustame kõnest või kohtumisest.

Võibolla on veebilehe puhul teatud kitsendused, soovid või märksõnad, mida peaksin enne analüüsiga alustamist teadma?

Sisendit teades tegelen esmalt analüüsi tehnilise osaga, seejärel sisulisega.

 

Tehnilise SEO parendused

Kuigi optimeerimisel on võtmeroll märksõnadel, loob tehniline optimeeritus eeldused märksõnadega toimetamiseks.

Tehniline SEO tähendab tehniliste takistuste kõrvaldamist, see olema veebis piisavalt heal tasemel võrreldes konkurentidega.

Tehnilise SEO vead võivad nullida sisu hea optimeerituse.

Mis on mõned enamlevinud tehnilise SEO probleemid?

 • Alustame algusest. Otsingumootorid ei pääse veebile ja lehekülgedele ligi
 • Veeb laeb ebamõistlikult aeglaselt
 • Veebi laadimise maht on ebamõistlikult suur - NB, maht ja laadimise kiirus ei ole alati omavahelises seoses
 • Automaatselt tekkivad pealkirjad on vale märgistusega
 • Siselinkide kasutus ei ole SEO mõistes hea
 • Lehekülgede ülesehitus ei ole SEO mõistes hea
 • ... .

Pakub huvi? Võta ühendust

Seejärel kaardistan veebi märksõnade hetke leitavuse

Juba avalikul veebil on mõningane SEO tegur olemas. See tähendab, et teatud leheküljed on juba mingil määral leitavad.

Neid arvestades saab enamasti olemasolevat sisu ja lehekülgi toimetada ning tulemusi saavutada kiiremini, kui olulistele märksõnadele ainuüksi uusi lehekülgi luues.

 

Teostan detailse märksõnade analüüsi

Selguvad märksõnad ja mitmed variatsioonid, millega tasub leitav olla. Valin nende olulisemad ja kõrgema ärilise huviga märksõnad ning viisid, kuidas olla leitav võimalikult paljude oluliste märksõnadega.

 

Loon veebilehele SEO mõistes parema ülesehituse kavandi

Kas oluliste märksõnadega leitavaks saamiseks on vaja muuta olemasolevaid lehekülgi? Või lisada uusi lehekülgi? Missuguseid?

E-poe puhul sorteerida või lisada kategooriaid-filtreid?

Lehekülgede struktuuri kavandis on vastus.

 

SEO analüüsi tulemuseks on 3+1 dokumenti

Enamasti valmib 3 eraldiseisvat gruppi tähelepanekuid eraldi failidesse, sest ühte faili kõike koondades on faili pika tegevuskavana keeruline jälgida.

Ükski neist ei ole mõne tööriista automaatselt genereeritud .pdf raport.

 • Tehnilise SEO tegevuskava, mis on suunatud veebi kiiruse parendamisele
 • Märksõnade analüüs ja SEO sõbralikum ülesehitus tabelina
 • Tegevuskava lehekülgede kaupa, kus on SEO tegevused ja parendused kirjas veebis olevate lehekülgede kaupa
 • Lisaks: CRO ehk päringutele optimeerimise soovituste 10+ punktiline nimekiri

 

Mis saab edasi?

Analüüs iseenesest ei ole võluvits. Maagia juhtub peale analüüsis soovitatu ära tegemist.

Peale SEO analüüsi tasub arvestada järgnevaga:

 • Enamasti on vaja kaasata arendaja muudatuste tegemiseks
 • Tehniliste probleemide olemasolul on enamasti vaja muuta veebilehekülgede kujundust
 • Tõenäoliselt muutub või täieneb veebi ülesehitus uute lehekülgedega
 • Tõenäoliselt on vaja luua märksõnadest lähtuvat sisu
 • E-poe puhul võib e-poe ülesehitus muutuda olulisel määral

SEO tulemused saabuvad mõnekuulise viitega peale õigete asjade õigel viisil tegemist.

Pakub huvi? Võta ühendust

Korduma kippuvad küsimused

Seoses SEO analüüsiga küsitakse vahel samu küsimusi. Püüan siin mõningatele neist vastata.

 

"Kas SEO analüüs on ainult automaatne ja tulemuseks PDF?"

Ei. Automaatsed auditid ei anna väga kasulikku infot, sest tööriistal on puudu tervikpilt ja märksõnade taju.

90% SEO analüüsi tööst on käsitöö koos märksõnade analüüsi ja märksõnadest lähtuva tegevusplaani koostamisega.

Tihti on vaja veebi struktuuri olulsselt muuta ja mitmed leheküljed luua nullist, sellest tekib arendajale üksjagu tööd.

SEO tööriistadepoolne eksport näitab ära lehekülje teatud optimeerimise aspektid - milles välja toodud asjad ei ole reeglina kõige kõige olulisemad.

 

"Kas iga lehekülg peab saama märksõnale optimeeritud?"

Kõik leheküljed ei pea olema optimeeritud.

Vahel on leheküljel SEO mõistes toetav roll, et teisi lehekülgi nende märksõnadega edasi aidata.

 

"Kas sellele lehele soovitud märksõna on lehele parim?"

Alustame algusest - kas soovitud märksõna on see, mida Google'ist otsitakse?

Üsna tihti soovitakse optimeerida mõni leht märksõnale, mis on majasiseselt kasutusel või meeldib endale, aga sellisel kujul kliendid ei otsi.

Otsitavad märksõnad selguvad märksõnade analüüsist.