Sisuturunduse planeerimine SEO heaks

Sisuturunduse planeerimine lihtsaks ja tulemuslikuks.

Mis on sisuturundus? Soovitud sihtgruppideni oma sõnumite viimine läbi sisu – enamasti läbi tekstiliste artiklite.

 

Miks mõelda sisuturunduse planeerimisele?

Soovid, et sisuturundusse panustatud tegevused tooksid tulemusi kauem, kui ainult hetk, mil sisuturunduslugu on portaali esilehel mingis plokis?

Varasemad sisuturundustegevused on algul toonud tulemusi, ent nädala või kuu pärast on tulemused kuidagi madalamad või nullile lähemal kui alguses?

Kuidas kattuvad sisuturundus ja SEO?

Need kattuvad üsna suurel määral.

Sisuturunduse kaudu tekitatakse internetti, oma veebist väljapoole, kasuliku sisuga leheküljed.

Enamasti on need sisuturundusartiklid. Samas võib siin rääkida ka laiemalt erinevat tüüpi sisust – tekstiline sisu ehk artiklid ei pea olema alati artiklid suurtes veebides. Ka blogijatega koostöö võib liigitada sisuturunduse alla. See on tehniliselt sarnane tegevus – saada tekstiline sisutükk avaldatud väljaspool oma veebi.

Lisaks tekstilisele sisule on videod, podcast‘id, … ehk kõik, millega tekib väljaspool oma veebi soovitud sihtgrupile kasuliku sisuga lehekülg.

Kõiki neid lehekülgi võib teadlikult tegutsedes optimeerida enda jaoks olulistele märksõnadele.

Samuti annab iga väljaspool oma veebi loodav lehekülg võimaluse saada oma veebi suunas välislink ehk backlink. Linkide hankimine on üks olulisematest SEO tegevustest.

Kuidas ühendada sisuturunduse planeerimine ja SEO?

Enne sisuturundustegevuste alustamist on mõistlik omada SEO strateegiat leheväliste tegevuste osas. Sisuturunduse tegevused on üks paljudest võimalustest välislinkide saamiseks.

Kui küsimus on: “Kus avaldada sisuturundust?” ja samas on soov teha sisuturundusega midagi, mis jääb püsima ka mitmete kuude pärast, siis SEO kompetentside kaasamine sisuturunduse planeerimise annab sellele vastuse.