Kas valida ühekordne SEO optimeerimine või SEO haldus?

Kuidas saada tulemusi ühekordse optimeerimisega?

Optimeerimisel on reeglina neli etappi. Lehesisene jaguneb analüüsiks ja teostuseks ning sama ka lehevälise kohta. Punktidena välja kirjutades:

  1. Lehesisese SEO analüüs ja märksõnade analüüs koos tegevuskavaga
  2. Tegevuskava teostus
  3. Lehevälise SEO strateegia koostamine
  4. Lehevälise strateegia ellu viimine

Kõige aluseks on veebisisesed tööd

Veebisisesed tööd algavad SEO analüüsist koos märksõnade analüüsiga. Nii selgub ülevaade veebi tehnilisest ja sisulisest hetkeseisust koos edasise tegevuskavaga.

Tegevuskavaks on enamasti tegevused arendajatele ja SEO jaoks vajaliku sisu loomine.

Veebisisestele järgnevad veebivälised

Sõltuvalt valdkonna konkurentsist võib olla vajalik ka leheväline optimeerimine ehk välislinkide hankimine.

Reeglina ei piisa SEO tööna ainult meta kirjelduste või ainult tiitlite muutmine veebi Google’i esilehele.

Tulemusi toovaks ühekordseks tööks on võimalus teha vajalikke asju korraga suuremas mahus.

See ei ole enamasti sobiv lahendus väike-ettevõtetele, kui igakuine investeering SEO-sse on planeeritud alla 500€.

Siis sobib paremini tegevused mitmele kuule jagada ja samm-sammult liikuda.

Pikaajalisem SEO haldus?

Pikajalisem SEO haldus on võimalus jagada eelnevad tööd pikema aja peale ja ka tulemused saabuvad aeglasemalt.

Enamasti jagunevadki SEO tegevused mitme kuu peale. See on eelarve mõttes parem ja teostuse mõttes ülevaatlikum. Tulemused liiklusekasvu ja päringute näol saabuvad eesti tingimustes 2-4 kuulise viitega.

Tulemuste saabumine ehk Google’is esilehele ja esimeseks saamine sõltub otseselt valitud märksõnadest, konkurentsist ja tööde mahust.

Võib üldistada, et hetkel on otsingu esilehe eesotsas need, kes on pool aastat tagasi SEO-le panustanud.

Hea on teada, et otsingupositsioonid püsivad pikka aega.

Veebilehe optimeerimine koos väärtust pakkuva sisu loomisega jääb tulemusi tooma väiksema konkurentsiga valdkondades isegi aastateks.