Mis on SEO märksõnade kannibalism?

SEO termin märksõnade kannibalism on üks veebide optimeerimise tüüpprobleemidest.

Sarnaselt kannibalismi definitsioonile ehk liigikaaslaste söömisele kandub see mõiste ka veebilehtede maailma.

Märksõnade kannibaliseerimine on olukord, kus mitmed leheküljed ühes veebis paistavad otsingumootoritele liialt sarnased.

Seetõttu ei oska otsingumootorid valida seda “ühte ja õiget” lehekülge, mida otsingus näidata.

Inimkülastaja saab seejuures aru, et leheküljed on erinevad, aga otsingumootorid “loevad” veebilehekülgi teistel alustel.

Tulemuseks on, et kuigi veebis on mitmed leheküljed sarnase või sama märksõnaga, ei luba otsingumootorid neist ühtegi kõrgemale positsioonile seni, kuni seda segadust ei kõrvaldata. See tähendab, kuni peamist lehekülge SEO ja sisu ja viidete mõistes oluliselt ei toimetata.

Sarnaste märksõnadega leheküljed nii-öelda söövad üksteist ära.

 

Millest see tekib?

Kirjeldan tüüpolukordi.

 

Kategooriad-sildid on sisuliste lehekülgedega konfliktis

WordPressis on võimalik sisu lisada kahte tüüpi lehekülgedele: lehekülgedele (pages) ja postitustele (posts).

Postituse tüüpi lehekülgedele saab omakorda kergelt lisada teemade grupeerimiseks kategooriaid (categories) ja silte (tags).

Tasub teada, et postitusele lisatud kategooriad ja sildid on otsingumootorite silmis eraldiseisvad leheküljed.

Lisades enda valminud postitusele tunde järgi märksõnu siltidena, juhtub tihti, et kasulikule postitusele teemal “Maja ehitus” lisatakse silt (tag) “Maja ehitus”. Nii tekib kaks väga sarnasele märksõnale loodud lehekülge – postitus ja postituse silt.

Eeltingimused kannibaliseerimiseks on loodud.

Tõenäoliselt ühe postituse ja ühe sildiga probleeme ei teki, ent mitmete postituste ja siltidega on oht konfliktiks suurem.

 

“Kuskilt oli meeles, et veebilehele tuleb lisada märksõnu.”

Paljudel veebilehtedel on tekkinud mitmed samateemalised leheküljed peaaegu kogemata.

Mõned kliendid on tunnistanud, et kuskilt oli meelde jäänud kild teooriat: „SEO jaoks tuleb märksõnu lehele lisada.”

Nii tekivad leheküljed, kuhu on ridamisi lisatud või pikitud oma valdkonna märksõnu. Nende lisamine kõhutunde järgi on hea pinnas märksõnakonfliktide tekkeks.

Eelmise teooriakillu sisuliselt õigem sõnastus on: “Iga märksõna peab seostuma kindla leheküljega”.

 

E-poodides kannibaliseerivad tooted üksteist

Kui e-poes on mitmed sarnase nimega ja ühtlaselt napi sisuga tooteleheküljed, näiteks:

 • Talverehvid ABC
 • Talverehvid BCD
 • Talverehvid CDE
 • Jne

Siis võivad need olla otsingumootorite silmis sama märksõna äravahetamiseni sarnased leheküljed. On ju need leheküljed kiirelt peale vaadates kõik talverehvidest.

Lahenduseks on ühe e-poe mitte-tootelehe optimeerimine valitud märksõnale.

NB! Mitmetel põhjustel ei tohiks e-poodides optimeerimist alustada toodetest.

 

Kuidas tuvastada märksõnade kannibalismi?

Kas istuda arvuti juures ja kuulata krõbistamist 🙂 Pigem ei.

Selle probleemi leidmiseks on vaja jälgida aja jooksul märksõnade positsioone Google’i otsingus. Abiks on SEO tööriistad, mis kaardistavad märksõna positsiooni ja otsingus esile tuleva lehekülje.

NB! Märksõnade positsioonide kaardistamine koos SEO probleemide tuvastamisega on osa lehesisese SEO analüüsist.

 

Mis võib vihjata kannibaliseerimisele?

Pikema aja jooksul märksõnase positsioone jälgides ja tähelepanekuid kõrvutades saab aimu, kas esineb kannibaliseerimist. Kas seejuures probleemiks on kannibaliseerimine või midagi muud.

Märksõnade omavahelisele konfliktile võivad vihjata järgmised tähelepanekud:

 • Märksõnaga tuleb ühel päeval esile üks ja teisel päeval teine lehekülg;
 • Märksõna erinevate sõnastustega tulevad otsingus esile erinevad leheküljed;
 • Märksõna positsioon hüpleb otsingutulemustes mitmekümne koha võrra;
 • Märksõna on mõnel päeval otsingus leitav ja teisel päeval kadunud;*

* põhjuseks võib olla ka lehekülje vähene optimeeritus või leheküljel väga suur osa duplikaatsisu.

 

Kuidas siis keelata märksõnadel liigikaaslaste söömine?

… ehk kuidas lahendada tuvastatud probleemi?

Kannibaliseerimise lahenduseks on pea alati ühe peamise lehekülje valimine ja optimeerimine võrreldes konkureerivatega.

 • Peamisele leheküljele tuleb luua teistega võrreldes rohkem sisu;
 • Peamine lehekülg vajab teargalt valitud sise- ja välisviiteid;
 • Konkureerivad leheküljed tuleb de-optimeerida.

 

Kõige lihtsam on vältida probleemi juba eos.

Kui oled veebilehte või e-poodi alles planeerimas, on parim lahendus kaardistada sinu valdkonna märksõnad arendusfaasis. Nii saab anda sinu veebilehele märksõnadest lähtuva struktuuri, kus ei ole üksteist dubleerivaid märksõnu.

Olemasoleva veebilehe või e-poe probleemid tuvastab SEO analüüs

Väga tõenäoliselt on juba tegutseval veebilehel või e-poel teisigi nüansse, mida SEO mõttes parendada.

Sisulise ja tehnilise ülevaate veebilehe praegusest olukorrast annab SEO teenustest SEO audit.